ตะเคียน

รูปดอกตะเคียน

ดอกตะเคียน


ตะเคียน
ชื่อสมุนไพรไทยอื่นๆเช่น กะกี้,โกกี้,แคน,จะเคียน,จูเค้,โซเก,ตะเคียนทอง,ตะเคียนใหญ่,ไพร,ต้นแคน,Iron wood
ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพรไทย Hopea odorata Roxb. วงศ์ DIPTEROCARPACEAE.
เป็นสมุนไพรไทยไม้ยืนต้น ส่วนที่ยังอ่อนอยู่มีขน
ใบสมุนไพรไทยนี้ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับรูปไข่แกมใบหอก
ดอกสมุนไพรไทยนี้ เป็นดอกช่อ ออกที่ปลายกิ่ง กลีบดอกเหลืองแกมน้ำตาล
ผลสมุนไพรไทยนี้ ผลแห้งไม่แตก รูปทรงกลมหรือรูปไข่มีปีกยาว 2 ปีก และปีกสั้น 3 ปีก
รูปต้นตะเคียน

ต้นตะเคียน


สรรพคุณสมุนไพรไทยนี้ต่อสุขภาพ
เปลือกต้นสมุนไพรไทยนี้ แก้ปวดฟัน แก้เหงือกบวม
เนื้อไม้สมุนไพรไทยนี้ แก้คุดทะราด แก้ท้องร่วง แก้เสมหะ คุมธาตุ สมานแผล
แก่นสมุนไพรไทยนี้ แก้กำเดา แก้เสมหะ แก้เลือดกำเดา แก้คุดทะราด แก้ท้องร่วง แก้บิด สมานแผล
ยางสมุนไพรไทยนี้ สมานแผล แก้ท้องเสีย แก้บิด แก้ไฟและน้ำร้อนลวก
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
แก้แพ้ ต้านเชื้อแบคทีเรีย ต้านเชื้อรา ต้านยีสต์

รูปยาบรรเทาริดสีดวงทวาร เอส พี

Comments are closed.