กรวยป่า

กรวยป่า ชื่อสมุนไพรไทยอื่นๆเช่น ผีเสื้อหลวง,ก้วย(เหนือ),ขุนเหยิง(สกลนคร),ค้อแลน(อีสาน),ตวย(เพชรบุรี),หมากผ่าสาม(นครพนม,อุดรธานี),หมูหัน,Casearia ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพรไทย Casearia grewiifolia Vent. วงศ์ FLACOURTIACEAE เป็นสมุนไพรไทยไม้ต้นขนาดเล็ก ผลัดใบ สูง 5.00-15.00 เมตร กรวยที่พบในประเทศไทยมีด้วยกัน 2 ชนิด คือ กรวยสน และกรวยป่า กรวยสนใบยาวปลายแหลม เป็นมัน มีลูกติดตามกิ่งก้าน ส่วนกรวยป่าใบยาวป้อม มีขนนุ่มใต้ใบ ให้ร่มเงาดี ใบสมุนไพรไทยนี้ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนานหรือรูปขอบขนานแกนรูปไข่ ปลายแหลม โคนมนกว้าง มักเว้าเล็กน้อยที่รอยต่อก้านใบ ขอบจักถี่แผ่นใบด้านบนเกลี้ยง หรือมีขนเล็กน้อย ที่เส้นกลางใบด้านล่างมีขนนุ่มทั่วไป ดอกสมุนไพรไทยนี้ มีเป็นจำนวนมากออกเป็นกระจุกเล็กๆตามง่ามใบที่ใบร่วงไปแล้วดอกสมบูรณ์เพศสีขาวหรือเหลืองอมเขียว กลีบเลี้ยงเล็ก ไม่มีกลีบดอก … Continue reading

กรรณิการ์

กรรณิการ์ ชื่อสมุนไพรไทยอื่นๆเช่น กณิการ์,กรณิการ์,Night blooming jasmine ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพรไทย Nyctanthes arbor-tristis L. วงศ์ OLEACEAE เป็นสมุนไพรไทยไม้พุ่มขนาดกลางสูงประมาณ 3-4 เมตร ตามลำต้นจะมีรอยเป็นเส้นคาดรอบต้นเป็นช่วงๆไปตามข้อต้น เปลือกของลำต้นมีสีขาว ลักษณะของลำต้นและกิ่งก้านโดยเฉพาะส่วนที่เป็นแขนงและกิ่งอ่อนจะเป็นสี่เหลี่ยมบริเวณแนวเส้นเหลี่ยมของกิ่งหรือลำต้นมีตุ่มเล็กๆประเป็นแนวอยู่ด้วย ใบสมุนไพรไทยนี้ เป็นใบเดี่ยวออกเป็นคู่ๆสลับกันไปตามข้อของต้น รูปมนรี ปลายใบแหลม มีสีเขียวและมีขนอ่อนๆเป็นละอองปกคุมอยู่ทั่วไป มีลักษณะคายมือ ดอกสมุนไพรไทยนี้ สีขาว ออกเป็นดอกเล็กๆกระจายที่ปลายกิ่ง ประมาณช่อละ 5-8 ดอก ดอกมี 6 กลีบ กลีบดอกจะบิดวนไปทางขวาคล้ายกังหัน วงในดอกเป็นสีแสด หลอดดอกเป็นสีแสด เกสรเป็นเส้นเล็กๆละเอียดซ้อนอยู่ในหลอดดอก ขนาดของดอกบานเต็มที่ประมาณ 1.50-2.00 เซนติเมตร หลอดดอกยาว … Continue reading

สมุนไพรน่ารู้ 13

หญ้าแห้วหมู ชื่ออื่นๆเช่น หญ้าขนหมู(เหนือ),Nutgrass ชื่อวิทยาศาสตร์ Imperata cylindrica Beauv.,I.arundinacea Cyr. GRAMINEAE เป็นสมุนไพรไทยล้มลุกจำพวกหญ้า ใบเดี่ยวแคบเล็กเรียวยาว เป็นร่องและสันตามยาว ดอกเล็กๆสีน้ำตาล เป็นช่อ มีก้านชูสูงเหนือใบ หัวรูปกระสวย รักษาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ แน่นจุกเสียด ใช้หัวแห้ง 15 กรัม ทุบให้แตก ต้มดื่ม ครั้งละ 1 ถ้วยกาแฟ หรือใช้หัวสด โขลกให้ละเอียด ผสมน้ำผึ้งปั้นเม็ด รับประทานก่อนอาหาร เช้า-กลางวัน-เย็น หรือเมื่อมีอาการ อ้อยแดง ชื่ออื่นๆเช่น อ้อยดำ,อ้อยตาแดง,อ้อยขม,Sugar Cane ชื่อวิทยาศาสตร์ Saccharum officinarum … Continue reading

สมุนไพรน่ารู้ 12

สับปะรด ชื่ออื่นๆเช่น บักนัด(อีสาน),มะขะนัด(เหนือ),ยานัด(ใต้),มาเนื่อ(เขมร),Pine Apple ชื่อวิทยาศาสตร์ Ananas comosus Merr. BROMELIACEAE เป็นสมุนไพรไทยล้มลุก ใบเรียวยาวปลายแหลม ขอบสากหรือเป็นหนาม ดอกเป็นช่อขนาดใหญ่ ผลร่วม มีตารอบ ยกดผลมีใบสั้นเป็นกระจุก รักษาอาการขัดเบา ขับปัสสาวะ ใช้เหง้า(สด 200-250 กรัม หรือแห้งหนัก 100 กรัม) ต้มดื่มครั้งละ 1 ถ้วยกาแฟ ก่อนอาหาร เช้า-กลางวัน-เย็น สีเสียดไทย ชื่ออื่นๆเช่น สีเสียดเหนือ,สัเสียดลาว,สีเสียดแก่น,สีเสียดเหลือง,Catechu Tree,Black catechu,Black cutch,Cutch ชื่อวิทยาศาสตร์ Acacia catechu (L.F.) Willd. … Continue reading

สมุนไพรน่ารู้ 11

เร่ว ชื่ออื่นๆเช่น มะอี้,หมากอี้(เชียงใหม่),ผาลา(เงี้ยว),หมากเน็ง,หมากแหน่ง(อีสาน),เร่วกระวาน,กระวานป่า(ปัตตานี),Bastard Cardamom,Tavoy Cardamom ชื่อวิทยาศาสตร์ Amomum xanthioides Wall. ZINGIBERACEAE เป็นสมุนไพรไทยล้มลุก ดอกช่อแทงขึ้นจากเหง้า ผลรูปไข่มีขนเหมือนเงาะ เมล็ดเป็นกลุ่มๆ รักษาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ แน่นจุกเสียด ใช้เมล็ดในของผลแก่ แห้ง 3-9 ผล(1-3 กรัม)บดเป็นผงชงน้ำร้อน 1 ถ้วยกาแฟ รับประทานหลังอาหาร เช้า-กลางวัน-เย็น หรือเมื่อมีอาการ เล็บมือนาง ชื่ออื่นๆเช่น จะมั่ง,มะจีมั่ง(เหนือ),อาดอนิง(มลายู),Rangoon Creeper ชื่อวิทยาศาสตร์ Ouisqualis indica Linn. COMBRETACEAE เป็นสมุนไพรไทยไม้เถาเนื้อแข็ง ใบเดี่ยวรูปหอก ดอกเล็กมีกลีบรูปหอกแหลมเล็กสีชมพูแดง ผลรูปกระสวยสั้น … Continue reading