ริดสีดวงทวาร

ริดสีดวงทวาร(hemorrhoid)เกิดจากการขยายตัวของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันและกลุ่มของเส้นเลือดบริเวณทวารหนัก สาเหตุจากการที่มีกิจกรรมที่ทำให้ความดันในช่องท้องเพิ่มมากขึ้นเช่น การเปล่งถ่าย การยกของ รวมทั้งการยืน ชนิดของริดสีดวงทวารแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ริดสีดวงทวารภายนอก และริดสีดวงทวารภายใน โดยแบ่งตามตำแหน่งที่เป็นรูปริดสีดวงทวาร ริดสีดวงทวารภายนอก มักมีอาการเจ็บปวดมาก ส่วนริดสีดวงทวารภายในมักไม่พบอาการเจ็บปวดซึ่งริดสีดวงทวารประเภทนี้ได้ถูกแบ่งเป็น 4 ระดับตามอาการ คือระดับที่ 1 ไม่พบก้อนของริดสีดวงทวารและมีเลือดออก ระดับที่ 2 พบก้อนริดสีดวงทวารยื่นออกมาแต่สามารถกลับเข้าไปได้เอง ระดับที่ 3 ก้อนริดสีดวงทวางไม่สามารถกลับเข้าไปได้เองต้องใช้นิ้วดันจึงเข้าได้ ระดับที่ 4 ใช้นิ้วดันก็ไม่สามารถกลับเข้าไปได้ การรักษา ระดับที่ 1 ปรับพฤติกรรมการขับถ่ายให้เหมาะสม ถ่ายเป็นเวลา ไม่นั่งถ่ายนานเกินไป รับประทานอาหารที่มี fiber เช่นผักผลไม้ ดื่มน้ำมากๆวันละ 8 แก้ว ทำอารมณ์ให้สดชื่นแจ่มใส ไม่เครียด ถ้าไม่ดีขึ้นควรไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุอื่นต่อไป ระดับที่ 2 -4 มีวิธีการรักษาหลากหลาย ตั้งแต่ การรัดริดสีดวงทวารด้วยยางยืด(elastic ligation) , การใช้แสง(photocoagulation),การใช้สารทำให้แข็งตัว(sclerosing agents),การจี้ด้วยความเย็น(cryosurgery and direct-current coagulation) จนถึงการผ่าตัด ทั้งนี้การรักษาแต่ละแบบขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ประเภทของริดสีดวงทวาร ระดับความรุนแรงของอาการ ความต้องการของผู้ป่วย หรือความถนัดและประสบการณ์ของแพทย์แต่ละท่าน แต่อย่างไรก็ตามพฤติกรรมการรับประทานอาหาร การออกกำลังกายและการขับถ่ายที่เหมาะสมเป็นการรักษาและป้องกันการเกิดริดสีดวงทวาร ที่มีประสิทธิภาพที่สุดครับ

รูปประกอบ www.npc-se.co.th

รูปยาบรรเทาริดสีดวงทวาร เอส พี