เหงือกปลาหมอ

เหงือกปลาหมอ ชื่อสมุนไพรไทยอื่นๆเช่น เหงือกปลาหมอดอกขาว ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพรไทย Acanthus ebracteatus Vahl. วงศ์ ACANTHACEAE. เป็นสมุนไพรไทยไม้ล้มลุกคล้ายไม้พุ่ม สูง 60-120 เซนติเมตร ใบสมุนไพรไทยนี้ ใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม รูปขอบขนาน กว้างประมาณ 5 เซนติเมตร ยาว 12.5-17.5 เซนติเมตร สีเขียวเข้ม ขอบใบเว้าลึกปลายเป็นหนามแหลม ดอกสมุนไพรไทยนี้ เป็นดอกช่อเชิงลดออกที่ปลายกิ่ง ยาวประมาณ 15 เซนติเมตร ดอกย่อยจำนวนมากใบประดับรูปไข่ ยาว 7.5 มิลลิเมตร ไม่มีใบประดับย่อยกลีบเลี้ยง 4 กลีบเรียงเป็น 2 ชั้นไล 2 กลีบ … Continue reading

ข่อย

ข่อย ชื่อสมุนไพรไทยอื่นๆเช่น ต้นข่อย,กักไม้ฝอย(เหนือ),สัมพอ(เลย),ส้มพ่อ,ส้มฝ่อ(หนองคาย,เหนือ),ขรอย,ขันตา,ขอย(ใต้) ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพรไทย Streblus aspera Lour. วงศ์ MORACEAE เป็นสมุนไพรไทยไม้พุ่ม หรือต้นไม้ขนาดเล็ก สูงถึง 14 เมตร เปลือกลำต้นสีเทา เปลือกในสีขาว หนามียางขาว แตกกิ่งก้านหนาแน่น ใบสมุนไพรไทยนี้ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับระนาบเดียวกันหนาแน่น หูใบรูปใบหอก กว้าง 0.5-605 เซนติเมตร ยาว 1.2-13 เซนติเมตร ปลายแหลมและมีติ่งแหลมเล็กสั้นโคนสอบแคบ มักจะเบี้ยวเล็กน้อยขอบจักเป็นฟันเลื่อย หรือซี่ฟัน เมื่ออ่อนมีขนเล็กน้อย ต่อไปเกลี้ยง เนื้อใบแข็งสากทั้งสองด้านเส้นใบที่โคนมี 1 คู่ สั้นไม่มีต่อม ก้านใบยาว 1-3 มิลลิเมตร … Continue reading

กวาวต้น

กวาวต้น ชื่อสมุนไพรไทยอื่นๆเช่น กวาว,ก๋าว,จอมทอง,จ้า,จาน,ทอง,ทองกวาวทองต้น,ทองธรรมชาติ,ทองพรมชาติ,ต้นจาน,Flame of the forest,Bastard Teak ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพรไทย Butea monosperma(Lam.) Taub. วงศ์ LEGUMINOSAE-PAPLIODEAE เป็นสมุนไพรไทยไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงกลาง ลำต้นมักจะคดงอและแตกกิ่งต่ำ เปลือกต้นสีเทาคล้ำแตกเป็นร่องตื้นๆมีน้ำยางใสๆ ถ้าทิ้งไว้สักครู่เปลี่ยนเป็นยางเหนียวสีแดงเรื่อๆเรือนยอดเป็นพุ่มกลมทึบ กึ่งลักษณะคดงอ มีขนสีน้ำตาลแก่ใบเป็นช่อ เรียงเวียนสลับรวมกันเป็นกระจุกตามปลายกิ่ง ก้านช่อยาว ก้านใบย่อยสั้น ใบย่อยสมุนไพรไทยนี้มีรูปต่างๆ รูปป้อมๆ รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน และรูปไต ดอกสมุนไพรไทยนี้ โตสีแสด หรือเหลือง เป็นช่อเล็กบ้างใหญ่บ้าง ตามกิ่งเหนือรอยแผลใบและตามปลายกิ่ง ตามส่วนต่างๆ ของช่อดอกมีขนสีน้ำตาลคล้ำทั่วไป กลีบดอกมีรูปต่างๆกัน 5 กลีบ มีเกสรเพศผู้ 10 อัน 1 … Continue reading

กระถินไทย

กระถินไทย ชื่อสมุนไพรไทยอื่นๆเช่น กระถิน,กระถินบ้าน(กลาง),กะเส็ดโคก,กะเส็ดบก(ราชบุรี),ตอเบา,สะตอเทศ,สะตอเบา(ใต้),ผักก้านถิน(เชียงใหม่),ผักหนองบก(เหนือ),White Popinac,Lead Tree ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพรไทย Leucaena leucocephala(Lam.) de Wit วงศ์ LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE เป็นสมุนไพรไทยไม้ยืนต้นขนาดย่อม ขึ้นได้ง่าย ทนแล้งได้ดี ไม่ชอบน้ำท่วมขัง หากน้ำท่วมนานจะตาย ไม้นี้มีปลูกกันมากตามบ้านและสวน โดยมากปลูกทำรั้วบ้านและเก็บมาปรุงอาหาร มักขึ้นตามที่รกร้างทั่วไปในทุกภาค ใบสมุนไพรไทยนี้ เป็นประกอบขนาดเล็กเป็นฝอย ดอกสมุนไพรไทยนี้ ขาวกลมโตเท่าผลพุทรา เป็นฝอยนุ่ม กลิ่นหอมเล็กน้อย ฝักสมุนไพรไทย ออกเป็นช่อแบนยาว เมล็ดสมุนไพรไทยนี้ เป็นจุดๆตลอดฝัก ยอดอ่อนและฝักอ่อนนำมารับประทานเป็นผักพื้นบ้านได้ สรรพคุณสมุนไพรไทยนี้ต่อสุขภาพ รากสมุนไพรไทยนี้ต่อสุขภาพ ขับระดูขาว ขับลม ขับระดู แก้มุตกิด ขับผายลม เป็นยาอายุวัฒนะ แก้ท้องร่วง … Continue reading