เหงือกปลาหมอ

เหงือกปลาหมอ ชื่อสมุนไพรไทยอื่นๆเช่น เหงือกปลาหมอดอกขาว ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพรไทย Acanthus ebracteatus Vahl. วงศ์ ACANTHACEAE. เป็นสมุนไพรไทยไม้ล้มลุกคล้ายไม้พุ่ม สูง 60-120 เซนติเมตร ใบสมุนไพรไทยนี้ ใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม รูปขอบขนาน กว้างประมาณ 5 เซนติเมตร ยาว 12.5-17.5 เซนติเมตร สีเขียวเข้ม ขอบใบเว้าลึกปลายเป็นหนามแหลม ดอกสมุนไพรไทยนี้ เป็นดอกช่อเชิงลดออกที่ปลายกิ่ง ยาวประมาณ 15 เซนติเมตร ดอกย่อยจำนวนมากใบประดับรูปไข่ ยาว 7.5 มิลลิเมตร ไม่มีใบประดับย่อยกลีบเลี้ยง 4 กลีบเรียงเป็น 2 ชั้นไล 2 กลีบ … Continue reading

ทองพันชั่ง

ทองพันชั่ง ชื่อสมุนไพรไทยอื่นๆเช่น หญ้ามันไก่ ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพรไทย Rhinacanthus nasutus (Linn.)Kurz. วงศ์ ACANTHACEAE. เป็นสมุนไพรไทยไม้พุ่มสูง 1-2 เมตร กิ่งอ่อนมักเป็นสันสี่เหลี่ยม ใบสมุนไพรไทยนี้ เป็นใบเดี่ยวออกเป็นคู่ๆ ตรงข้าม รูปไข่หรือรูปวงรี โคนและปลายใบสอบเรียว ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ดอกสมุนไพรไทยนี้ เป็นดอกช่อสั้นออกตามซอกใบ กลีบเลี้ยง 5 กลีบ กลีบดอกสีขาวโคนกลีบติดกันเป็นหลอดปลายแยกเป็น 2 กลีบกลีบบนปลายกลีบแยกเป็น 2 แฉก กลีบล่างแผ่กว้าง ปลายกลีบแยกเป็น 3 แฉก โคนกลีบมีจุดประสีม่วงแดง เกสรตัวผู้มี 2 อันยื่นพ้นปากหลอดออกมาเล็กน้อย รังไข่มี 1 อัน … Continue reading

เตยหอม

เตยหอม ชื่อสมุนไพรไทยอื่นๆเช่น ปาแนะวองิง ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพรไทย Pandanus amaryllifolius Roxb. วงศ์ PANDANACEAE. เป็นสมุนไพรไทยไม้พุ่ม สูงประมาณ 2 ฟุต โคนต้นมีเนื้อไม้ ลำต้นแตกแขนงเป็นกอ ส่วนที่โผล่ขึ้นมาอยู่เหนือดินนั้นเป็นเพียงก้านและใบ ต้นใหญ่มีรากค้ำ ใบสมุนไพรไทยนี้ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับใกล้ปลายยอด เรียงเวียนรอบลำต้น หนาแน่น ใบรูปขอบขนาน ปลายแหลม ใบยาวประมาณ 8-10 นิ้ว ขอบใบเรียบมีกลิ่นหอมเย็น แผ่นใบมันเรียบ ดอกสมุนไพรไทยนี้ เป็นดอกช่อตั้ง ไม่มีก้านดอกย่อย เป็นพืชที่ออกดอกยาก สรรพคุณสมุนไพรไทยนี้ต่อสุขภาพ รากสมุนไพรไทยนี้ บำรุงหัวใจให้ชุ่มชื่น แก้กษัย น้ำเบาพิการ ขับปัสสาวะ ต้นสมุนไพรไทยนี้ … Continue reading

ตะโกนา

ตะโกนา ชื่อสมุนไพรไทยอื่นๆเช่น โก,นมงัว,มะโก,มะถ่านไฟผี,พญาช้างดำ ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพรไทย Diospyros rhodocalyx Kurz. วงศ์ MYRTACEAE. เป็นสมุนไพรไทยไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงกลาง ลำต้นตรงเปลือกสีดำแตกเป็นสะเก็ดหนาๆ เรือนยอดเป็นพุ่มกลมหรือรูปไข่ ทึบ กิ่งอ่อนมีขนประปราย ปลายกิ่งมักห้อยลู่ลง ใบสมุนไพรไทยนี้ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ ทรงใบรูปไข่ป้อมและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน โคนใบสอบเป็นรูปลิ่ม ปลายใบมน ป้าน หรือหยักเว้าเข้า เนื้อใบค่อนข้างหนา ขอบใบเรียบ ดอกสมุนไพรไทยนี้ ดอกแยกเพศ ดอกตัวผู้เป็นช่อ กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปคนโทหรือรูปไข่ สีขาวนวล ดอกตัวเมียเป็นดอกเดี่ยว ลักษณะคล้ายดอกตัวผู้ แต่มีขนาดใหญ่กว่า ผลสมุนไพรไทยนี้ ผลสดรูปไข่ มีขนละเอียดและกลีบเลี้ยงยังคงติดอยู่ สรรพคุณสมุนไพรไทยนี้ต่อสุขภาพ รากสมุนไพรไทยนี้ แก้ไข้ บำรุงน้ำนม … Continue reading

ชุมเห็ดไทย

ชุมเห็ดไทย ชื่อสมุนไพรไทยอื่นๆเช่น กิเกีย,ชุมเห็ดควาย,ชุมเห็ดนา,ชุมเห็ดเล็ก,พรมดาน,ลับมีนน้อย,หญ้าลึคลีน,หน่อปะ,หน่าเหน่อ,Foetid cassia,Sickle senna ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพรไทย Cassia tora Linn. วงศ์ LEGUMINOSAE. เป็นสมุนไพรไทยไม้พุ่มขนาดเล็ก ใบสมุนไพรไทยนี้ เป็นใบประกอบมีใบย่อย 3 คู่ รูปไข่กลับปลายกลม โคนสอบกลม ดอกสมุนไพรไทยนี้ เป็นดอกช่อสั้นๆ สีเหลือง ออกตามง่ามใบ กลีบดอกขนาดไม่เท่ากัน ผลสมุนไพรไทยนี้ เป็นฝักรูปทรงกระบอก ค่อนข้างโค้ง เมล็ดสมุนไพรไทยนี้ เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน สรรพคุณสมุนไพรไทยนี้ต่อสุขภาพ รากสมุนไพรไทยนี้ ขับพยาธิในลำไส้ ระบายพิษเสมหะและไข้ บำรุงประสาท ขับปัสสาวะ แก้หืด แก้เสมหะ แก้ตานซาง แก้โรคผิวหนัง เป็นยาระบาย แก้ไข้ … Continue reading

ชิงชี่

ชิงชี่ ชื่อสมุนไพรไทยอื่นๆเช่น กระดาดขาว,กระโรกใหญ่,แสมซอ,จิงโจ้,พญาจอมปลวก,ค้อนฆ้อง,ค้อนกลอง,กระดาดป่า,หนวดแมวแดง, ราม ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพรไทย Capparis micracantha DC. วงศ์ CAPPARIDACEAE. เป็นสมุนไพรไทยไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูงประมาณ 1-6 เมตร เปลือกลำต้นสีเทา ตามกิ่งก้านลำต้นมีหนามแหลมสั้นโค้งงอ ใบสมุนไพรไทยนี้ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ใบรูปเรียวแกมขอบขนาน กว้าง 4-10 เซนติเมตร ยาว 7-25 เซนติเมตร ดอกสมุนไพรไทยนี้ เป็นดอกช่อ ออกตามซอกใบ กลีบดอกมี 4 กลีบ มี 2 กลีบเมื่อบานมีแต้มสีเหลือง พอบานเต็มที่แต้มจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมแดง ผลสมุนไพรไทยนี้ ผลอ่อนมีสีเขียวพอสุก เปลี่ยนเป็นสีแดง เมล็ดอัดแน่นเป็นจำนวนมาก … Continue reading

งิ้ว

งิ้ว ชื่อสมุนไพรไทยอื่นๆเช่น ต้นงิ้ว,หมากนุ่น,งิ้วแดง,งิ้วบ้าน,งิ้วปง,งิ้วปงแดง,สะเน้นระกา,Cotton tree,Kapok tree,Red cotton tree,Red silk-cotton,Shaving brush,Silk cotton tree,Bombax malabaricum DC ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพรไทย Bombax ceiba L. วงศ์ BOMBACACEAE. เป็นสมุนไพรไทยไม้ต้นผลัดใบ ขนาดกลางถึงเกือบใหญ่ จะทิ้งใบหมดก่อนออกดอก ลำต้นและกิ่งมีหนามแหลมคม กิ่งก้านแผ่สาขา เกือบตั้งฉากกับลำต้น ใบสมุนไพรไทยนี้ เป็นใบประกอบรูปนิ้วมือ มีใบย่อย 4-7 ใบ ใบย่อยมีปลายเรียวเป็นติ่งแหลม ขอบใบเรียบโคนใบสอบแคบ หูใบร่วงง่าย ดอกออกเป็นกระจุกตามปลายกิ่ง กระจุกละ 3-5 ดอก โคนกลีบเลี้ยงติดกันเป็นรูปถ้วยแข็งๆสีเขียว ด้านนอกมีขนมันเป็นเงา ที่ปลายหักเป็น … Continue reading

แค

แค ชื่อสมุนไพรไทยอื่นๆเช่น แคขาว,แคแดง(เหนือ),แคดอกแดง,แคดอกขาว,แคบ้านดอกขาว,Sesban agasta ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพรไทย Sesbania grandiflora(L)Desv. วงศ์ LEGUMINOSAE-PAPIONOIDEAE เป็นสมุนไพรไทยไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ใบสมุนไพรไทยนี้ เป็นใบประกอบ ดอกสมุนไพรไทยนี้ ดอกสีขาวหรือสีแดง ลักษณะของดอกเหมือนดอกถั่ว ผลสมุนไพรไทยนี้ เป็นฝัก สรรพคุณสมุนไพรไทยนี้ต่อสุขภาพ รากสมุนไพรไทยนี้ แก้เสมหะ แก้ลม คุมธาตุ แก้บาดแผล ชำระล้างบาดแผล แก้ฝีเปื่อยพัง แก้บวม แก้พยาธิ แก้ตกโลหิต เปลือกสมุนไพรไทยนี้ แก้ท้องร่วง แก้บิด ชำระล้างบาดแผล สมานแผล แก้ธาตุพิการ บำรุงธาตุ เป็นยาฝาดสมาน ทำให้จิตใจผ่องแผ้ว แก้ท้องผูก ห้ามเลือด รักษาแผลโรคผิวหนังและแผลเรื้อรัง … Continue reading

คำไทย

คำไทย ชื่อสมุนไพรไทยอื่นๆเช่น แสด,มะกายหยุม(เหนือ),คำเงาะ,คำแงะ,คำแสด,คำแฝด(กรุงเทพ),ชิติหมัก(เลย),หมากมอง(เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน),ส้มปู้,จำปู้(เขมร-สุรินทร์),ชาด,ดอกชาติ(ใต้),ต้นดอกชาตี,คำยง,ชาดี(เขมร),Annatto Tree ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพรไทย Bixa orellana L. วงศ์ BIXACEAE เป็นสมุนไพรไทยไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ใบสมุนไพรไทยนี้ เป็นรูปไข่หรือรูปหัวใจปลายใบแหลม ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่น โคนใบเว้าเป็นรูปหัวใจ เส้นใบสีแดงออกจากฐาน ใบเรียงเวียนรอบลำต้น ก้านใบยาว ดอกสมุนไพรไทยนี้ ออกเป็นช่อที่ยอด 5-10 ดอก สีขาวหรือสีชมพูอ่อน มี 5 กลีบ ดอกแยกจากกัน กลีบเลี้ยงสีเขียว 5 กลีบขนาดเล็ก และมีต่อมอยู่ที่ฐาน มีเกสรเพศผู้จำนวนมาก อับเรณูโค้งงอ มีช่องเปิดด้านบน มีเกสรเพศเมีย 1 อัน รังไข่มีขนรุงรัง ผลสมุนไพรไทยนี้ รูปไข่หรือกลม … Continue reading

ครอบฟันสี

ครอบฟันสี ชื่อสมุนไพรไทยอื่นๆเช่น ครอบ,ครอบจักรวาล,ตอบแตบ,บอบแปบ,มะก่องเข้า(พายัพ),ก่องเข้า(เชียงใหม่),โผงผาง(โคราช),ครอบตลับ,หญ้าขัดหลวง,หญ้าขัดใบป้อม,ขัดมอนหลวง,ต้นก้นจ้ำ ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพรไทย Abutilon persicum(Burm.f.)Merr. วงศ์ MALVACEAE เป็นสมุนไพรไทยไม้ล้มลุกสูง 1-2 เมตร ลำต้นตรงกลม มีขนสั้นรูปดาวปกคลุมหนาแน่น และมีขนธรรมดา ชี้ออก และขนต่อมปะปนเล็กน้อย หูใบรูปใบหอกแกมรูปแถบยาว 6-8 มิลลิเมตรมีขนรูปดาว ใบสมุนไพรไทยนี้ เป็นใบเดี่ยว เรียงเวียนห่างๆรูปไข่ค่อนข้างกลม กว้างและยาว 5-7 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ถึงเรียวแหลม โคนใบเว้าเป็นรูปหัวใจ ขอบใบหยักเป็นซี่เลื่อยหยาบๆด้านบนมีขนกำมะหยี่ ด้านล่างมีขนนุ่ม เส็นโคนใบมี 5-7 เส้น ก้านใบยาว 2-8 เซนติเมตร มีขนรูปดาวและขนธรรมดา ที่ยาวและชี้ปะปนกัน ดอกสมุนไพรไทยนี้ สีเหลืองอมส้ม … Continue reading