เขยตาย

เขยตาย ชื่อสมุนไพรไทยอื่นๆเช่น เขยตายแม่ยายชักปรก,ลูกเขยตาย,ต้นชมชื่น,ลูกเขยตายแม่ยายทำศพ,หญ้ายาง ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพรไทย Glycosmis pentaphylla(Retz.)DC วงศ์ RUBIACEAE เป็นสมุนไพรไทยไม้พุ่ม ใบสมุนไพรไทยนี้ ส่วนใหญ่หยักเว้าเป็นรูปขนนก รูปไข่แกมขอบขนาน ปลายรูปสามเหลี่ยม มีจุดแดงใกล้ๆฐานใบบนๆจะมีสีแดงที่ฐาน ลำต้นสมุนไพรไทยนี้ เป็นเหลี่ยม ดอกสมุนไพรไทยนี้ มีในประดับหุ้ม โดยชั้นบนมี 5 กลีบใหญ่ และมีส่วนย่อยเล็กหลายอัน มีต่อมซึ่งปลายเป็นร่อง สรรพคุณสมุนไพรไทยนี้ต่อสุขภาพ รากสมุนไพรไทยนี้ กระทุ้มพิษ แก้พิษฝีภายในและนอก ขับน้ำนม แก้พิษงู แก้พิษแมลง แก้ไข้กาฬ แก้โรคผิวหนังพุพอง แก้ไข้รากสาด เกลื่อนฝีให้ยุบ แก้ฝีที่นมตัดรากฝีที่นม เปลือกสมุนไพรไทยนี้ แก้ฝีภายนอกและภายใน กระทุ้งพิษ แก้พิษงู ขับน้ำนม … Continue reading

กรัก(แก่นขนุน)

กรัก(แก่นขนุน) ชื่อสมุนไพรไทยอื่นๆเช่น ขะนุน(เหนือ,ใต้),หมักหมี้(อีสาน),บักมี่,ขะนู(จันทบุรี),นากอ(มลายู-ปัตตานี),โนน(นครราชสีมา),ขนุนขะเนอ(เขมร),Jack Fruit Tree ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพรไทย Artocarpus heterophyllus Lam. วงศ์ MORCEAE เป็นสมุนไพรไทยไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สูง 8-15 เมตร เมื่อเกิดบาดแผลที่ลำต้นและกิ่งจะมีน้ำยางสีขาวคล้ายน้ำนมไหลออกมา ใบสมุนไพรไทยนี้ เป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ แผ่นใบรูปรี ขนาดกว้าง 5-8 เซนติเมตร ยาว 10-15 เซนติเมตร ปลายใบทู่ถึงแหลม โคนใบมน ผิวในด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมันเนื้อใบเหนียวและหนา ผิวใบด้านล่างจะสากมือ ดอกสมุนไพรไทยนี้ เป็นช่อแบบช่อเชิงสด แยกเพศอยู่รวมบนต้นเดียวกัน ดอกเพศผู้เรียกว่า “ส่า” มักออกตามปลายกิ่ง ดอกเพศเมียจะออกตามกิ่งใหญ่และตามลำต้น ยอดเกสรเพศเมียเป็นหนามแหลม ส่วนของเนื้อที่รับประทานเจริญมาจากกลีบดอก ส่วนซังคือกลีบเลี้ยง ผลสมุนไพรไทยนี้ … Continue reading