เทพธาโร

รูปต้นเทพธาโร

ต้นเทพธาโร


เทพธาโร
ชื่อสมุนไพรไทยอื่นๆเช่น ไม้จวง,จวงหอม(ภาคใต้),กะเพราะต้น(สระบุรี),ข่าต้น(กรุงเทพ),จะไค้ต้น(พายัพ),มือแดกะมางิง(ปัตตานี),ตะไคร้ต้น(อีสาน),สิงไคต้น
ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพรไทย Cinnamomum parthenoxylon(Jack).Meisn. วงศ์ LAURACEAE.
เป็นสมุนไพรไทยไม้ยืนต้นขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ ลำต้นมีกลิ่นหอม
ใบสมุนไพรไทยนี้ เป็นใบเดี่ยว รูปมน รูปไข่ รูปรีแกมรูปไข่ หรือรูปไข่แกมรูปขอบขนานออกเรียงสลับกัน ท้องใบเป็นคราบขาว ผิวเกลี้ยงปลายแหลม โคนแหลมหรือกลม
ดอกสมุนไพรไทยนี้ เป็นดอกช่อ สีขาวหรือสีเหลืองอ่อนๆ เป็นกระจุกตามปลายกิ่ง
ผลสมุนไพรไทยนี้ เป็นผลกลมเล็ก สีเขียว
รูปใบเทพธาโร

ใบเทพธาโร


สรรพคุณสมุนไพรไทยนี้ต่อสุขภาพ
ต้นสมุนไพรไทยนี้ แก้ลมแน่น แก้ลมจุกเสียด ขับผายลม แก้ปวดท้อง บำรุงธาตุ
แก่นต้นสมุนไพรไทยนี้ แก้ปวดท้อง ขับลมในลำไส้
เปลือกต้นสมุนไพรไทยนี้ ขับลมในลำไส้และกระเพาะอาหารทำให้เรอ แก้ลมจุกเสียด แก้ปวดท้อง ขับผายลม บำรุงธาตุ
ใบสมุนไพรไทยนี้ ขับลม แก้ธาตุพิการ แก้ไข้ ขับเสมหะ แก้ลมจุกเสียด บำรุงธาตุ เจริญอาหาร
ยางสมุนไพรไทยนี้ แก้พยาธิ แก้ฟกช้ำบวม แก้คุดทะราด ผายธาตุ ถ่ายโลหิตและน้ำเหลือง ถ่ายลม ทำให้ถ่ายอุจจาระ
ไม่ระบุส่วนที่ใช้ แก้ลมจุกเสียด แก้แน่นท้อง แก้ปวดท้อง ขับผายลม บำรุงธาตุ ขับลมในลำไส้และกระเพาะอาหาร แก้คลื่นเหียน อาเจียน บำรุงธาตุไฟฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
มีฤทธิ์เบื่อปลา
ภาพประกอบ http://www.fpcn.net/uploads/allimg/130926/2-130926115503231.JPG
http://www.asianflora.com/Lauraceae/Cinnamomum-porrectum-3.jpg

รูปยาบรรเทาริดสีดวงทวาร เอส พี

Comments are closed.