เต่าร้าง

รูปต้นเต่าร้าง

ต้นเต่าร้าง


เต่าร้าง
ชื่อสมุนไพรไทยอื่นๆเช่น ต้นตาว,เขืองหลวง,จอย
ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพรไทย Caryota bacsonensis Magalon. วงศ์ ARECACEAE.(PALMAE)
เป็นสมุนไพรไทยไม้ยืนต้นจำพวกปาล์ม ต้นเป็นปล้องสูงชะลูดขึ้นไป ต้นมีกาบใบหุ้มประสานกัน เต่าร้างที่ขึ้นเป็นกอมีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า C.mitis Lour
ใบสมุนไพรไทยนี้ เป็นใบแหว่งเว้ากลางเหมือนถูกฉีกออกครึ่งใบ มีจั่นที่คอ
ผลสมุนไพรไทยนี้ เป็นผลกลมห้อยเป็นพวงระย้า ผลแก่สีแดงและม่วงดำ
รูปผลเต่าร้าง

ผลเต่าร้าง


สรรพคุณสมุนไพรไทยนี้ต่อสุขภาพ
รากสมุนไพรไทยนี้ ดับพิษที่ตับ ปอด หัวใจ แก้หัวใจพิการ แก้ตับทรุด
หัวสมุนไพรไทยนี้ ดับพิษที่ตับ ปอด หัวใจ บำรุงตับ แก้กาฬขึ้นที่ตับ แก้ตับทรุด แก้ช้ำใน บำรุงหัวใจ
เมล็ดสมุนไพรไทยนี้ แก้เบาหวาน แก้บิด แก้ท้องเสีย
ไม่ระบุส่วนที่ใช้ แก้ตับทรุด
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
ไม่มีรายงานการวิจัย

รูปยาบรรเทาริดสีดวงทวาร เอส พี

Comments are closed.