เขยตาย

รูปต้นเขยตาย

ต้นเขยตาย

เขยตาย
ชื่อสมุนไพรไทยอื่นๆเช่น เขยตายแม่ยายชักปรก,ลูกเขยตาย,ต้นชมชื่น,ลูกเขยตายแม่ยายทำศพ,หญ้ายาง
ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพรไทย Glycosmis pentaphylla(Retz.)DC วงศ์ RUBIACEAE
เป็นสมุนไพรไทยไม้พุ่ม
ใบสมุนไพรไทยนี้ ส่วนใหญ่หยักเว้าเป็นรูปขนนก รูปไข่แกมขอบขนาน ปลายรูปสามเหลี่ยม มีจุดแดงใกล้ๆฐานใบบนๆจะมีสีแดงที่ฐาน
ลำต้นสมุนไพรไทยนี้ เป็นเหลี่ยม
ดอกสมุนไพรไทยนี้ มีในประดับหุ้ม โดยชั้นบนมี 5 กลีบใหญ่
รูปผลเขยตาย

ผลเขยตาย

และมีส่วนย่อยเล็กหลายอัน มีต่อมซึ่งปลายเป็นร่อง
สรรพคุณสมุนไพรไทยนี้ต่อสุขภาพ
รากสมุนไพรไทยนี้ กระทุ้มพิษ แก้พิษฝีภายในและนอก ขับน้ำนม แก้พิษงู แก้พิษแมลง แก้ไข้กาฬ แก้โรคผิวหนังพุพอง แก้ไข้รากสาด เกลื่อนฝีให้ยุบ แก้ฝีที่นมตัดรากฝีที่นม
เปลือกสมุนไพรไทยนี้ แก้ฝีภายนอกและภายใน กระทุ้งพิษ แก้พิษงู ขับน้ำนม แก้พิษต่างๆ แก้พิษไข้
เนื้อไม้สมุนไพรไทยนี้ กระทุ้งพิษ แก้ฝีภายนอกและภายใน แก้พิษงู ขับน้ำนม
ดอกและลูกสมุนไพรไทยนี้ รักษาหิด
ไม่ระบุส่วนที่ใช้ กระทุ้งพิษ แก้ฝีภายนอกและภายใน แก้พิษงู ขับน้ำนม
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
ไม่มีรายงานการวิจัย

รูปยาบรรเทาริดสีดวงทวาร เอส พี

Comments are closed.