เกี่ยวกับเรา

ครอบครัวมีร้านขายยาเล็กๆอยู่ที่จังหวัดนครปฐมเปิดกิจการมา 60 กว่าปี ขายสมุนไพรเป็นหลักปัจจุบันนี้ก็ยังเปิดดำเนินการอยู่ ซึ่งส่งทอดกันต่อมาจากรุ่นปู่ สู่รุ่นพ่อและสู่รุ่นลูก ได้คลุกคลีกับใบไม้ใบหญ้าในร้านจนชินตา กลิ่นของสมุนไพรที่ลอยฟุ้งในอากาศก็เป็นกลิ่นที่คุ้นจมูก ได้เห็นผู้คนที่พ่อให้การรักษาแล้วหายเจ็บป่วยแล้วก็มีความสุข ในวัยเด็กพ่อเคยใช้ยาสมุนไพรรักษาอาการท้องอืด ฝีที่แขนให้อย่างได้ผล
ในปัจจุบันสมุนไพรได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายกว่าในอดีต มีงานวิจัยด้านสมุนไพรออกมามากมายถึงสารสำคัญที่อยู่ในสมุนไพรซึ่งมีฤทธิ์ต่ออวัยวะต่างๆของร่างกายเพื่อใช้ในการรักษาโรคหรือบรรเทาอาการเจ็บป่วย แต่อย่างไรก็ตามสมุนไพรก็ยังเป็นยาต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ในปริมาณที่เหมาะสม
การจัดทำเว็บไซท์นี้ก็หวังว่าจะเป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มคนที่สนใจในเรื่องเดียวกันคือ “สมุนไพรไทย-จีนและสุขภาพ“ครับ
นพ.บุญรักษ์ พึ่งเจษฎา
พบ.วว.ประสาทศัลยศาสตร์