เต่าร้าง

สมุนไพรไทยกับสุขภาพ โดย…บ้านคุณหมอ

รูปต้นเต่าร้าง

ต้นเต่าร้าง


ชื่ออื่นๆเช่น ต้นตาว,เขืองหลวง,จอย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Caryota bacsonensis Magalon. วงศ์ ARECACEAE.(PALMAE)
เป็นสมุนไพรไทยไม้ยืนต้นจำพวกปาล์ม ต้นเป็นปล้องสูงชะลูดขึ้นไป ต้นมีกาบใบหุ้มประสานกัน เต่าร้างที่ขึ้นเป็นกอมีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า C.mitis Lour
ใบ เป็นใบแหว่งเว้ากลางเหมือนถูกฉีกออกครึ่งใบ มีจั่นที่คอ
ผล เป็นผลกลมห้อยเป็นพวงระย้า ผลแก่สีแดงและม่วงดำ
รูปผลเต่าร้าง

ผลเต่าร้าง


สรรพคุณ
ราก ดับพิษที่ตับ ปอด หัวใจ แก้หัวใจพิการ แก้ตับทรุด
หัว ดับพิษที่ตับ ปอด หัวใจ บำรุงตับ แก้กาฬขึ้นที่ตับ แก้ตับทรุด แก้ช้ำใน บำรุงหัวใจ
เมล็ด แก้เบาหวาน แก้บิด แก้ท้องเสีย
ไม่ระบุส่วนที่ใช้ แก้ตับทรุด
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
ไม่มีรายงานการวิจัย

รูปยาบรรเทาริดสีดวงทวาร เอส พี