เข็มพวงขาว

สมุนไพรไทยกับสุขภาพ โดย…บ้านคุณหมอ

รูปต้นเข็มพวงขาว

ต้นเข็มพวงขาว

เข็มพวงขาว
ชื่ออื่นๆเช่น เข็มขาว,เข็มพวงขาว,เข็มขาวใหญ่,Siamese White Ixora
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ixora finlaysoniana Wall.ex.G.Don.วงศ์ RUBIACEAE
เป็นสมุนไพรไทยไม้พุ่มขนาดเล็กถึงกลาง
ใบ เป็นรูปไข่ขอบใบเรียบ ปลายใบมน
ดอก เป็นช่อดอกมีสีขาว กลิ่นหอมเย็น ก้านดอกยาว ปลายก้านดอกเป็นกลีบเล็กๆ 4 กลีบ
สรรพคุณ
ราก เจริญอาหาร แก้โรคตา
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
ไม่มีรายงานการวิจัย
รูปดอกพวงเข็มขาว

ดอกเข็มพวงขาว

รูปยาบรรเทาริดสีดวงทวาร เอส พี