คงคาเดือด

สมุนไพรไทยกับสุขภาพ โดย…บ้านคุณหมอ

รูปต้นคงคาเดือด

ต้นคงคาเดือด


ชื่ออื่นๆเช่น ตะไล,ช้างเผือก,ต้นคงคา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Arfeuillea arborescens Pierre. วงศ์ SAPINDACEAE
เป็นสมุนไพรไทยไม้ยืนต้นขนาดกลาง
ใบ คล้ายใบมะเฟือง
ดอก เป็นดอกขนากเล็กเป็นช่อสีชมพูอมม่วงและเหลือง มีกลิ่นหอม
เปลือกต้น เกลี้ยงเกลา
สรรพคุณ
ต้น ฆ่าพยาธิ แก้ไอ แก้ไข้
เปลือก แก้ไอ แก้ไข้ แก้คัน เจริญอาหาร แก้ซางตัวร้อน แก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้แสบร้อนตามผิวหนัง
เนื้อไม้ขับพยาธิ ฆ่าพยาธิผิวหนัง แก้ซางตัวร้อน ดับพิษไข้ แก้ร้อนในกระหายน้ำ เจริญอาหาร
ใบ แก้ไอ แก้ไข้ ฆ่าพยาธิ
ไม่ระบุส่วนที่ใช้ แก้พุพอง แก้น้ำเหลืองเสีย แก้โรคผิวหนังเปื่อยเน่า
รูปผลคงคาเดือด

ผลคงคาเดือด

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
ไม่มีรายงานการวิจัย

รูปยาบรรเทาริดสีดวงทวาร เอส พี