ก้างปลาแดง

สมุนไพรไทยกับสุขภาพ โดย…บ้านคุณหมอ

รูปก้างปลาแดง

ก้างปลาแดง

ก้างปลาแดง
ชื่ออื่นๆเช่น ต้นก้างปลา,ปู่เจ้าเฝ้าคลอง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Breynia retusa (Dennst.) Alston วงศ์ EUPHORBIACEAE
เป็นสมุนไพรไทยไม้พุ่มขนาดใหญ่หรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก กิ่งก้านมีหนาม
ใบ เป็นรูปไข่กลับ หรือไข่กลับแกมรูปขอบขนาน โคนใบมน ใบหนาเป็นมัน
ดอก ขนาดเล็ก สีเหลือง ออกตามง่ามใบอ่อนกลีบเลี้ยง 5 กลีบ
ผล สีเขียวเรียบ
สรรพคุณ
ราก แก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้ไข้ ขับพิษ ไข้หัวทุกชนิด ลดความร้อนในร่างกาย แก้ซางข้าวเปลือก แก้ฝีแดง
รูปดอกก้างปลาแดง

ดอกก้างปลาแดง

และฝีทั้งปวง
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
ต้านการบีบตัวของลำไส้

รูปยาบรรเทาริดสีดวงทวาร เอส พี