กระพี้เขาควาย

สมุนไพรไทยกับสุขภาพ โดย…บ้านคุณหมอ

รูปกระพี้เขาควาย

กระพี้เขาควาย

กระพี้เขาควาย
ชื่ออื่นๆเช่น กระพี้(กลาง),เกิดเขาควาย(เหนือ),เกิดแดง(แม่ฮ่องสอนลำปาง),เกิดดำ(กาญจนบุรี,เหนือ),กำพี้ชิงชัน(เพชรบูรณ์),กำพี้เขาควาย,แดงดง(เลย),จักจั่น,เวียด(ไทยใหญ่-เชียงใหม่),มะขามป่า(เชียงใหม่),เส่งพลิแดละ(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน),อีเม็งในมน(อุดรธานี),สาธรดง,สาธรใหญ่,สาธรภูเขา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dalbergia cultrata Graham ex Benth. วงศ์ LEGUMINOSAE-PAPLIODEAE
เป็นสมุนไพรไทยไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ สูง 15-25 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลมยาว ค่อนข้างโปร่ง
เปลือก สีเทานวล เรียบหรือแตกเป็นสะเก็ดตื้นๆกิ่งอ่อนมีขน
ใบ เป็นประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงสลับมีใบย่อย 7-13 ใบ เรียงสลับรูปไข่กลับหรือรูปไข่แกมรูปขอบขนาน ส่วนกว้างที่สุด อยู่ค่อนไปทางปลายใบซึ่งมนและเว้าตรงกลางเล็กน้อย โคนสอบมน
ช่อดอก เป็นแบบช่อแยกแขนง ออกตามง่ามใบใกล้ยอด มีดอกดกดูคล้ายเป็นกระจุก ดอกรูปดอกถั่ว กลีบเลี้ยงเล็กติดกันคล้ายรูปถ้วยตื้นๆ กลีบดอก 5 กลีบ
รูปใบกระพี้เขาควาย

ใบกระพี้เขาควาย

สีขาวอมชมพู กลีบคู่ล่างติดกันติ่งแหลมสั้นๆ ที่ปลายฝักตรงหรือโค้งงอเล็กน้อยสีน้ำตาลคล้ายรูปไต ส่วนมากมีเพียงเมล็ดเดียวที่มี 2-3 เมล็ด พบน้อยมาก
สรรพคุณ
เนื้อไม้ แก้พิษ ถอนพิษสำแดง แก้พิษไข้กลับซ้ำ แก้ร้อนใน แก้กระหายน้ำ
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
ไม่มีรายงานการวิจัย

รูปยาบรรเทาริดสีดวงทวาร เอส พี