ทองหลางใบมน

สมุนไพรไทยกับสุขภาพ โดย…บ้านคุณหมอ

รูปใบทองหลางใบมน

ใบทองหลางใบมน


ชื่ออื่นๆเช่น ทองกี,ทองแค,ทองบก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Erythrina suberosa วงศ์ LEGUMINOSAE.
เป็นสมุนไพรไทยไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ ลำต้นตรง เปลือกต้นหนาเป็นร่องลึก
ใบ เป็นใบประกอบ ใบย่อยรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดแต่มุมโค้งมน ขอบเรียบ
ดอก เป็นดอกช่อ สีแดงเลือดนก
ผล เป็นฝัก ภายในมีเมล็ด 2-4 เมล็ด
รูปดอกทองหลางใบมน

ดอกทองหลางใบมน


สรรพคุณ
ราก แก้เสมหะ แก้ริดสีดวง แก้ลมเป็นพิษ ทำลายพยาธิ รักษาดีซ่าน แก้พิษทั้งปวง แก้น้ำดีพิการ แก้ไข้ แก้โรคตา แก้ร้อนในกระหายน้ำ ทำให้นอนหลับ
เปลือกต้น ชูกำลัง บำรุงหัวใจให้เบิกบาน แก้ลมปลายไข้
เมล็ด แก้เสมหะ แก้ลม แก้ก้อนนิ่วในไต แก้ตัวร้อน แก้ปวดฟัน แก้สะอึก แก้ดีพิการ
ใบ ขับพยาธิไส้เดือน แก้ปวดบวมตามข้อ แก้ตัวร้อน แก้โรคตา แก้ริดสีดวง แก้พยาธิตัวจิ๊ด แก้ลม แก้ไส้เลื่อนในท้อง แก้ฝีดูดหนอง แก้ไข้ พิษไข้กาฬ แก้นิ่ว ทำให้นอนหลับ รักษากามโรค แก้โรคฟัน
แก่น แก้ฝีในท้อง แก้พิษฝีมาระถะ แก้พิษฝี
กระพี้ แก้พิษฝี แก้ฝีในท้อง
ดอก ขับโลหิตระดู คุมกำเนิด
ฝัก บำรุงน้ำดี ขับน้ำดี
ไม่ระบุส่วนที่ใช้ แก้พิษอักเสบ แก้ฝีต่างๆแก้ปวดบวม แก้พิษร้อนภายใน แก้พิษตะขาบ แมลงป่องต่อย แก้เสมหะ แก้ลมพิษ ดับพิษตาแดง
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
ต้านเชื้อแบคทีเรีย ต้านเชื้อรา ลดความดันโลหิต ลดน้ำตาลในเลือด ยับยั้งการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ เป็นอาหารของเชื้อ ทำให้เม็ดเลือดเกาะกลุ่ม ยับยั้งเนื้องอก

ภาพประกอบ http://f.ptcdn.info/589/017/000/1396920651-2-o.jpg
https://c1.staticflickr.com/1/83/246441159_d8c6e13c8b_z.jpg?zz=1

รูปยาบรรเทาริดสีดวงทวาร เอส พี