ไข่เน่า

สมุนไพรไทยกับสุขภาพ โดย…บ้านคุณหมอ

รูปดอกไข่เน่า

ดอกไข่เน่า


ชื่ออื่นๆเช่น คมควาน,ฝรั่งโคก(กลาง),ขี้เห็น(อุบลราชธานี,เลย),ปลู(เขมร,สุรินทร์),ต้นขี้เหน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Vitex glabrata R.Br. วงศ์ VERBENACEAE
เป็นสมุนไพรไทยไม้ยืนต้นขนาดกลาง
ใบ เป็นใบประกอบแบบนิ้วมือเรียงตรงข้าม ใบย่อยรูปไข่กลับแกมวงรี หรือรูปใบหอกกลับ
ดอก เป็นดอกช่อออกที่ซอกใบ สีม่วงอ่อนมีขนละเอียด
ผล รูปไข่หรือรูปไข่กลับ เมื่อสุกสีม่วงดำ
รูปผลไข่เน่า

ผลไข่เน่า

สรรพคุณ
ราก แก้ท้องร่วง เจริญอาหาร ขับพยาธิไส้เดือน บำรุงธาตุ แก้ตานขโมย แก้บิด แก้เด็กอุจจาระเป็นฟอง แก้ตัวร้อน
เปลือก แก้ท้องเสีย แก้พิษตานซาง แก้ตานขโมย ขับไส้เดือนในท้อง เจริญอาหาร แก้ธาตุไม่ปกติ แก้บิด แก้โรคเบาหวาน แก้ตัวร้อน แก้อุจจาระเป็นฟองเหม็นเปรี้ยว
ผลแก้ตานขโมย
เปลือกผล แก้โรคเกล็ดกระดี่ขึ้นนัยน์ตา
ไม่ระบุส่วนที่ใช้ กระทุ้งพิษ แก้ทราง แก้โรคกระเพาะอาหาร หรือลำไส้อักเสบของทารก
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
เร่งการลอกคราบของกุ้งทะเล

รูปยาบรรเทาริดสีดวงทวาร เอส พี