กรวยป่า

สมุนไพรไทยกับสุขภาพ โดย…บ้านคุณหมอ

รูปกรวยป่า

กรวยป่า

สมุนไพรไทยกับสุขภาพ โดย…บ้านคุณหมอ
รูปกรวยป่า

กรวยป่า

กรวยป่า
ชื่ออื่นๆเช่น ผีเสื้อหลวง,ก้วย(เหนือ),ขุนเหยิง(สกลนคร),ค้อแลน(อีสาน),ตวย(เพชรบุรี),หมากผ่าสาม(นครพนม,อุดรธานี),หมูหัน,Casearia
ชื่อวิทยาศาสตร์ Casearia grewiifolia Vent. วงศ์ FLACOURTIACEAE
เป็นสมุนไพรไทยไม้ต้นขนาดเล็ก ผลัดใบ สูง 5.00-15.00 เมตร กรวยที่พบในประเทศไทยมีด้วยกัน 2 ชนิด คือ กรวยสน และกรวยป่า กรวยสนใบยาวปลายแหลม เป็นมัน มีลูกติดตามกิ่งก้าน ส่วนกรวยป่าใบยาวป้อม มีขนนุ่มใต้ใบ ให้ร่มเงาดี
ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนานหรือรูปขอบขนานแกนรูปไข่
รูปผลกรวยป่า

ผลกรวยป่า

ปลายแหลม โคนมนกว้าง มักเว้าเล็กน้อยที่รอยต่อก้านใบ ขอบจักถี่แผ่นใบด้านบนเกลี้ยง หรือมีขนเล็กน้อย ที่เส้นกลางใบด้านล่างมีขนนุ่มทั่วไป
ดอก มีเป็นจำนวนมากออกเป็นกระจุกเล็กๆตามง่ามใบที่ใบร่วงไปแล้วดอกสมบูรณ์เพศสีขาวหรือเหลืองอมเขียว กลีบเลี้ยงเล็ก ไม่มีกลีบดอก เกสรตัวผู้ 8-10 อัน
ผล มีเนื้อ รูปไข่ ผิวเรียบ ผนังหนา ลูกสุกสีเหลือง เนื้อหุ้มเมล็ดสีแสด แตกออกเป็นสามแฉก จึงเรียกผ่าสาม เมล็ดสีข้าวสารหัก มองคล้ายผีเสื้อ
สรรพคุณ
ดอก แก้พิษกาฬ พิษไข้ตัวร้อน
ราก แก้ท้องร่วง แก้ตับพิการ บำรุงตับบำรุงธาตุ แก้ริดสีดวงต่างๆแก้บิดมูกเลือด
เปลือกต้น บำรุงธาตุ บำรุงกำลังขับผายลม บำรุงโลหิต เป็นยาคุมธาตุ สมานแผล แก้อุจจาระร่วง
ใบ แก้พิษกาฬ แก้พิษอักเสบจากหัวกาฬ แก้โรคผิวหนัง แก้ริดสีดวงจมูก แก้ผดผื่นคัน รักษามะเร็งลาม
ผล แก้บิดปวดเบ่ง แก้เสมหะเป็นพิษ แก้ลงท้อง กัดเสมหะ แก้น้ำลายเหนียว ฟอกโลหิต แก้เลือดออกตามไรฟัน
เมล็ด แก้ริดสีดวงทวาร แก้พยาธิผิวหนัง แก้โรคผิวหนัง ใช้เบื่อปลา แก้ริดสีดวงจมูก
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
ไม่มีรายงานการวิจัย

รูปยาบรรเทาริดสีดวงทวาร เอส พี

ชื่ออื่นๆเช่น ผีเสื้อหลวง,ก้วย(เหนือ),ขุนเหยิง(สกลนคร),ค้อแลน(อีสาน),ตวย(เพชรบุรี),หมากผ่าสาม(นครพนม,อุดรธานี),หมูหัน,Casearia
ชื่อวิทยาศาสตร์ Casearia grewiifolia Vent. วงศ์ FLACOURTIACEAE
เป็นสมุนไพรไทยไม้ต้นขนาดเล็ก ผลัดใบ สูง 5.00-15.00 เมตร กรวยที่พบในประเทศไทยมีด้วยกัน 2 ชนิด คือ กรวยสน และกรวยป่า กรวยสนใบยาวปลายแหลม เป็นมัน มีลูกติดตามกิ่งก้าน ส่วนกรวยป่าใบยาวป้อม มีขนนุ่มใต้ใบ ให้ร่มเงาดี
ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนานหรือรูปขอบขนานแกนรูปไข่

รูปผลกรวยป่า

ผลกรวยป่า

ปลายแหลม โคนมนกว้าง มักเว้าเล็กน้อยที่รอยต่อก้านใบ ขอบจักถี่แผ่นใบด้านบนเกลี้ยง หรือมีขนเล็กน้อย ที่เส้นกลางใบด้านล่างมีขนนุ่มทั่วไป
ดอก มีเป็นจำนวนมากออกเป็นกระจุกเล็กๆตามง่ามใบที่ใบร่วงไปแล้วดอกสมบูรณ์เพศสีขาวหรือเหลืองอมเขียว กลีบเลี้ยงเล็ก ไม่มีกลีบดอก เกสรตัวผู้ 8-10 อัน
ผล มีเนื้อ รูปไข่ ผิวเรียบ ผนังหนา ลูกสุกสีเหลือง เนื้อหุ้มเมล็ดสีแสด แตกออกเป็นสามแฉก จึงเรียกผ่าสาม เมล็ดสีข้าวสารหัก มองคล้ายผีเสื้อ
สรรพคุณ
ดอก แก้พิษกาฬ พิษไข้ตัวร้อน
ราก แก้ท้องร่วง แก้ตับพิการ บำรุงตับบำรุงธาตุ แก้ริดสีดวงต่างๆแก้บิดมูกเลือด
เปลือกต้น บำรุงธาตุ บำรุงกำลังขับผายลม บำรุงโลหิต เป็นยาคุมธาตุ สมานแผล แก้อุจจาระร่วง
ใบ แก้พิษกาฬ แก้พิษอักเสบจากหัวกาฬ แก้โรคผิวหนัง แก้ริดสีดวงจมูก แก้ผดผื่นคัน รักษามะเร็งลาม
ผล แก้บิดปวดเบ่ง แก้เสมหะเป็นพิษ แก้ลงท้อง กัดเสมหะ แก้น้ำลายเหนียว ฟอกโลหิต แก้เลือดออกตามไรฟัน
เมล็ด แก้ริดสีดวงทวาร แก้พยาธิผิวหนัง แก้โรคผิวหนัง ใช้เบื่อปลา แก้ริดสีดวงจมูก
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
ไม่มีรายงานการวิจัย

รูปยาบรรเทาริดสีดวงทวาร เอส พี