จันทน์แดง

สมุนไพรไทยกับสุขภาพ โดย…บ้านคุณหมอ

รูปจันทร์แดง

จันทน์แดง


ชื่ออื่นๆเช่น ต้นจันทน์ผา(ใบใหญ่),ลักกะจันทร์
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dracaena loureiri วงศ์ AGAVACEAE.
เป็นสมุนไพรไทยไม้พุ่มสูงถึง 4 เมตร
ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับเป็นกระจุกที่ปลายยอด รูปดาบ กว้าง 5-7 เซนติเมตร ยาว 50-70 เซนติเมตร เนื้อใบกรอบแข็ง ปลายใบแหลม
รูปดอกจันทร์แดง

ดอกจันทน์แดง

ดอก เป็นดอกช่อแยกแขนงขนาดใหญ่ออกที่ปลายยอดโค้งห้อยลง ดอกย่อยขนาดเล็ก กลีบสีนวล
ผล เป็นรูปกลม เมื่อสุกสีแดง
เมล็ด เป็นเมล็ดแข็ง เมล็ดเดียว
สรรพคุณ
รสขมเย็น ใช้แก้ไข้เพื่อดีพิการ แก้ไอที่เกิดจากซางและดี แก้บาดแผล แก้เลือดออกตามไรฟัน บำรุงหัวใจ
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
ไม่มีรายงานการวิจัย

รูปยาบรรเทาริดสีดวงทวาร เอส พี