ชะมวง

สมุนไพรไทยกับสุขภาพ โดย…บ้านคุณหมอ

รูปดอกชะมวง

ดอกชะมวง


ชื่ออื่นๆเช่น กะมวง,มวงส้ม,หมากโมก,ต้นมง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Garcinia cowa Roxb.ex.DC. วงศ์ GUTTIFERAE.
เป็นสมุนไพรไทยไม้ยืนต้นขนาดกลาง กิ่งก้านลู่ลงถึงดิน
ใบ เป็นใบกว้างรูปหอก ทู่ หนา เป็นมัน
ดอก ดอกออกด้านข้างหรือยอด ออกเป็นกลุ่ม
ผล เป็นผลค่อนข้างกลม สีเหลือง หรือสีแดง มีร่อง
รูปผลชะมวง

ผลชะมวง


สรรพคุณ
ราก แก้ไข้ แก้ร้อนในกระหายน้ำ ยาถอนพิษไข้ แก้บิด เสมหะเป็นพิษ
ใบ ยาระบายท้อง แก้ไข้ กัดฟอกเสมหะ แก้ธาตุพิการ แก้ไอ แก้กระหายน้ำ
ผล ระบายท้อง แก้ไข้ กักฟอกเสมหะ แก้ธาตุพิการ แก้กระหายน้ำ ฟอกเลือด
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
ไม่มีรายงานการวิจัย

รูปยาบรรเทาริดสีดวงทวาร เอส พี