จันทน์แดง

รูปจันทร์แดง

จันทน์แดง

จันทน์แดง
ชื่อสมุนไพรไทยอื่นๆเช่น ต้นจันทน์ผา(ใบใหญ่),ลักกะจันทร์
ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพรไทย Dracaena loureiri วงศ์ AGAVACEAE.
เป็นสมุนไพรไทยไม้พุ่มสูงถึง 4 เมตร
ใบสมุนไพรไทยนี้ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับเป็นกระจุกที่ปลายยอด รูปดาบ กว้าง 5-7 เซนติเมตร ยาว 50-70 เซนติเมตร เนื้อใบกรอบแข็ง ปลายใบแหลม
รูปดอกจันทร์แดง

ดอกจันทน์แดง

ดอกสมุนไพรไทยนี้ เป็นดอกช่อแยกแขนงขนาดใหญ่ออกที่ปลายยอดโค้งห้อยลง ดอกย่อยขนาดเล็ก กลีบสีนวล
ผลสมุนไพรไทยนี้ เป็นรูปกลม เมื่อสุกสีแดง
เมล็ดสมุนไพรไทยนี้ เป็นเมล็ดแข็ง เมล็ดเดียว
สรรพคุณสมุนไพรไทยนี้ต่อสุขภาพ
รสขมเย็น ใช้แก้ไข้เพื่อดีพิการ แก้ไอที่เกิดจากซางและดี แก้บาดแผล แก้เลือดออกตามไรฟัน บำรุงหัวใจ
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
ไม่มีรายงานการวิจัย

รูปยาบรรเทาริดสีดวงทวาร เอส พี

รูปแซนดรา

Comments are closed.