ขันทองพยาบาท

รูปต้นขันทองพยาบาท

ต้นขันทองพยาบาท

ขันทองพยาบาท
ชื่อสมุนไพรไทยอื่นๆเช่น ยางปลอก(แพร่,น่าน),ป่าช้าหมอง,ต้นดูกใส
ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพรไทย Swagada multiflorum(A.Juss) Baill.วงศ์ EUPHORBIACEAE
เป็นสมุนไพรไทยไม้ยืนต้นขนาดกลาง
ใบสมุนไพรไทยนี้ เป็นใบหนาทึบ
ผลสมุนไพรไทยนี้ เป็นผลเกือบกลม เมื่อสุกมีสีเหลืองอมแสด
สรรพคุณสมุนไพรไทยนี้ต่อสุขภาพ
รากสมุนไพรไทยนี้ แก้ลม แก้ประดง แก้พิษในกระดูก แก้โรคผิหนัง
รูปดอกขันทองพยาบาท

ดอกขันทองพยาบาท

เปลือกสมุนไพรไทยนี้ แก้โรคตับพิการ แก้ปอดพิการ แก้โรคผิวหนัง แก้กลากเกลื้อน รักษามะเร็ง รักษามะเร็งคุด เป็นยาถ่าย เป็นยาระบาย เป็นยาบำรุงเหงือก แก้เหงือกอักเสบ ทำให้เหงือกแข็งแรง ทำให้ฟันทน แก้ประดง แก้พิษในกระดูก ฆ่าพยาธิ แก้โรคเรื้อน คุดทะราด
เนื้อไม้สมุนไพรไทยนี้ แก้กามโรค แก้น้ำเหลือง แก้ไข้ แก้โรคผิวหนัง แก้คุดทะราด มะเร็งคุดทะราด แก้กลากเกลื้อน แก้ลมพิษ แก้ลมเป็นพิษ แก้ประดงผื่นคัน แก้มะเร็ง แก้ประดง แก้พิษในกระดูก ฆ่าพยาธิ แก้โรคเรื้อน แก้ลมและโลหิตเป็นพิษ ฆ่าพยาธิโรคเรื้อน
ไม่ระบุส่วนที่ใช้ แก้ลมเป็นพิษ แก้พิษต่างๆ แก้ลมพิษ แก้พิษในกระดูก แก้โรคประดง แก้โรคผิวหนัง ฆ่าพยาธิผิวหนัง แก้โรคมะเร็ง คุดทะราด แก้กามโรค ฆ่าพยาธิ แก้โรคเรื้อน แก้กลากเกลื้อน ฆ่าพยาธิโรคเรื้อน
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
ยับยั้งการสังเคราะห์โปรตีน ต้านและยับยั้งวงจรชีวิตของ HIv ยับยั้งเนื้องอก รักษาโรคมะเร็งในเม็ดเลือด ยับยั้งการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ เพิ่มความดันโลหิต
เมื่อฉีดสารสกัดส่วนที่อยู่เหนือดินด้วยเอธานอลและน้ำ(1:1) เข้าช่องท้องของหนูถีบจักรพบว่าขนาดที่ทำให้สัตว์ทดลองตายครึ่งหนึ่ง คือ 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

รูปยาบรรเทาริดสีดวงทวาร เอส พี

Comments are closed.