กาหลง

รูปใบกาหลง

ใบกาหลง

กาหลง
ชื่อสมุนไพรไทยอื่นๆเช่น เสี้ยวดอกขาว,เสี้ยวจืด,Orchid Tree
ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพรไทย Bauhinia acuminata,L. วงศ์ LEGUMINOSAE-CAESALPINIODEAE
เป็นสมุนไพรไทยไม้พุ่ม กิ่งอ่อนมีขน
ใบสมุนไพรไทยนี้ รูปไข่ ใบแยกเป็น 2 แฉก แต่ละแฉก ปลายแหลม ผิวบนหยาบ ด้านท้องใบมีขนอ่อน สีน้ำตาล มีหูใบ
ดอกสมุนไพรไทยนี้ เป็นช่อออกด้านข้างหรือที่ยอด มีใบประดับ กลีบเลี้ยงเป็นแผ่น กลีบดอกสีขาว
ผลสมุนไพรไทยนี้ เป็นฝักภายในมีเมล็ดแบน
รูปดอกกาหลง

ดอกกาหลง

สรรพคุณสมุนไพรไทยนี้ต่อสุขภาพ
รากสมุนไพรไทยนี้ต่อสุขภาพ แก้ไอ แก้ปวดศีรษะ ขับเสมหะ แก้บิด
ต้นสมุนไพรไทยนี้ต่อสุขภาพ แก้โรคสตรี แก้ลักปิดลักเปิด
ใบสมุนไพรไทยนี้ต่อสุขภาพ รักษาแผลในจมูก
ดอกสมุนไพรไทยนี้ต่อสุขภาพ แก้เสมหะพิการ แก้ปวดศีรษะ ลดความดันโลหิต แก้รัตตะปิตตะโรค แก้เลือดออกตามไรฟัน
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
จับกลุ่มกับ Leafcutter ฆ่าแมลง

รูปยาบรรเทาริดสีดวงทวาร เอส พี

Comments are closed.