กระบือเจ็ดตัว

รูปกระบือเจ็ดตัว

กระบือเจ็ดตัว

กระบือเจ็ดตัว
ชื่อสมุนไพรไทยอื่นๆเช่น ต้นลิ้นควาย,ตาตุ่มไก่,ตาตุ่มนก,ลิ้นกระบือขาว,บัวกระทู้(เหนือ),กระทู้เจ็ดแบก,กำลังกระบือ,ลิ้นกระบือ
ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพรไทย Excoecaria cochinchinensis Lour.var.cochinchinen sis วงศ์ EUPHORBIACEAE
เป็นสมุนไพรไทยไม้พุ่มขนาดย่อม ทนแล้งนิยมปลูกเป็นไม้ประดับ
ใบสมุนไพรไทยนี้ สีเขียวเป็นมัน ท้องใบสีแดงเข้ม
ดอกสมุนไพรไทยนี้ เล็กสีเหลือง ออกเป็นช่อ
สรรพคุณสมุนไพรไทยนี้ต่อสุขภาพ
ใบสมุนไพรไทยนี้ต่อสุขภาพ ขับเลือดเน่า ขับน้ำคาวปลาให้สะดวก แก้บาดทะยักในปากมดลูก แก้สันนิบาตหน้าเพลิง ดับพิษร้อน ถอนพิษไข้ แก้ไข้ แก้บวมฟกช้ำดำเขียว แก้พิษบาดทะยัก
กระพี้สมุนไพรไทยนี้ต่อสุขภาพ ถอนพิษไข้ ถอนพิษผิดสำแดง แก้ร้อนภายใน
รูปดอกกระบือเจ็ดตัว

ดอกกระบือเจ็ดตัว

เนื้อไม้สมุนไพรไทยนี้ต่อสุขภาพ ถอนพิษไข้ ถอนพิษผิดสำแดง แก้ร้อนภายใน
ยางสมุนไพรไทยนี้ต่อสุขภาพ ใช้เบื่อปลา
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง ลดความดันโลหิต การบีบตัวของกล้ามเนื้ออ่อนลง คลายกล้ามเนื้อเรียบ กล้ามเนื้อมดลูกบีบตัว ระคายเคือง ต้านเชื้อแบคทืเรีย

รูปยาบรรเทาริดสีดวงทวาร เอส พี

Comments are closed.