กระดังงาไทย

กระดังงาไทย ชื่อสมุนไพรไทยอื่นๆเช่น กระดังงาใหญ่,กระดังงาใบใหญ่,สะบันงาต้น,กระดังงอ,Ilang-ilang Ylang-ylang tree ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพรไทย Cananga odorata(Lam.)Hook.f.& T.Thomsom var.odorata วงศ์ ANNONACEAE เป็นสมุนไพรไทยไม้ยืนต้น ขนาดกลางความสูงประมาณ 15-20 เมตร เปลือกลำต้นเป็นสีเทาเกลี้ยง บริเวณลำต้นเป็นรอยแผลชัดเจน กิ่งมักทำมุมตั้งฉากกับลำต้น ปลายกิ่งห้อยลู่ลง บริเวณกิ่งอ่อนมีขน ใบสมุนไพรไทยนี้ เป็นใบเดี่ยวมีสีเขียวอ่อน ใบบางนิ่ม ตัวใบมีรูปร่างเป็นรูปหอก ฐานใบมนหรือค่อนข้างเบี้ยว ขอบเรียบมีลักษณะเป็นคลื่นเล็กน้อย ปลายใบเรียวแหลม มีติ่ง โคนของใบมน กลม และใบจะออกเรียงสลับห้อยลง ดอกสมุนไพรไทยนี้ เป็นดอกช่อแบบช่อกระจุก กลิ่นหอมฉุน สีของดอกที่เพิ่งออกใหม่สีเขียว เมื่อแก่จัดก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมเขียว หรือสีเหลืองอ่อน ดอกออกทีละ 5-6 … Continue reading