ชมพู่น้ำดอกไม้

ชมพู่น้ำดอกไม้ ชื่อสมุนไพรไทยอื่นๆเช่น ฝรั่งน้ำ,มะซามุด,มะน้ำหอม,มะห้า,คอกลอก,ยามู่ปะนาว่า,Black poum,Rose apple,Eugenia jambos L. ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพรไทย Syzygium jambos(L.) วงศ์ MYRTACEAE. เป็นสมุนไพรไทยไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ใบสมุนไพรไทยนี้ เป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปขอบขนานแกมใบหอก กว้าง 3-4 เซนติเมตร ยาว 12-17 เซนติเมตร ดอกสมุนไพรไทยนี้ เป็นดอกช่อ ออกที่ปลายกิ่ง ดอกบ่อย 3-8 ดอก กลีบดอกสีขาวหรือเหลืองอ่อน ฐานรองดอกรูปกรวย เกสรตัวผู้จำนวนมาก ผลสมุนไพรไทยนี้ เป็นผลเกือบกลม แป้นเล็กน้อย เส้นผ่าศูนย์กลาง 5-6 เซนติเมตร ผลสดกินได้ จุดเด่นมีกลีบก้นผล … Continue reading