กระถินพิมาน

กระถินพิมาน ชื่อสมุนไพรไทยอื่นๆเช่น กระถินวิมาน(สุโขทัย),ต้นหนามพิมานกระถินพิมาน(กลาง),คะยาหนามขาว(เหนือ) ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพรไทย Acacia tomentosa Willd. วงศ์ LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE เป็นสมุนไพรไทยไม้ต้นขนาดกลาง ผลัดใบสูง 5-15 เมตร พุ่มเรือนยอดโปร่งแผ่กว้างคล้ายรูปร่ม กิ่งอ่อนมีขนหนาแน่น ตามกิ่งมีหูใบแปลงรูปเป็นหนามแหลมแข็ง ยาวได้ถึง 4.5 เซนติเมตร ใบสมุนไพรไทยนี้ เป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น เรียงสลับ แกนกลางใบประกอบยาว 3-9 เซนติเมตร ก้านใบประกอบยาว 0.6-1 เซนติเมตร มีต่อมขนาดใหญ่ที่ปลายก้าน ใบประกอบตรงรอยต่อระหว่างแขนงคู่ล่างสุด ใบประกอบแยกแขนง 7-23 คู่ ยาว 0.9-2.5 เซนติเมตร แต่ละแขนงมีใบย่อย 20-50 คู่ เรียงตรงข้ามชิดกัน … Continue reading