กระพี้เขาควาย

กระพี้เขาควาย ชื่อสมุนไพรไทยอื่นๆเช่น กระพี้(กลาง),เกิดเขาควาย(เหนือ),เกิดแดง(แม่ฮ่องสอนลำปาง),เกิดดำ(กาญจนบุรี,เหนือ),กำพี้ชิงชัน(เพชรบูรณ์),กำพี้เขาควาย,แดงดง(เลย),จักจั่น,เวียด(ไทยใหญ่-เชียงใหม่),มะขามป่า(เชียงใหม่),เส่งพลิแดละ(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน),อีเม็งในมน(อุดรธานี),สาธรดง,สาธรใหญ่,สาธรภูเขา ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพรไทย Dalbergia cultrata Graham ex Benth. วงศ์ LEGUMINOSAE-PAPLIODEAE เป็นสมุนไพรไทยไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ สูง 15-25 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลมยาว ค่อนข้างโปร่ง เปลือกสมุนไพรไทยนี้ สีเทานวล เรียบหรือแตกเป็นสะเก็ดตื้นๆกิ่งอ่อนมีขน ใบสมุนไพรไทยนี้ เป็นประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงสลับมีใบย่อย 7-13 ใบ เรียงสลับรูปไข่กลับหรือรูปไข่แกมรูปขอบขนาน ส่วนกว้างที่สุด อยู่ค่อนไปทางปลายใบซึ่งมนและเว้าตรงกลางเล็กน้อย โคนสอบมน ช่อดอกสมุนไพรไทยนี้ เป็นแบบช่อแยกแขนง ออกตามง่ามใบใกล้ยอด มีดอกดกดูคล้ายเป็นกระจุก ดอกรูปดอกถั่ว กลีบเลี้ยงเล็กติดกันคล้ายรูปถ้วยตื้นๆ กลีบดอก 5 กลีบ สีขาวอมชมพู … Continue reading

กระแจะ

กระแจะ ชื่อสมุนไพรไทยอื่นๆเช่น ขะแจะ,แจะ,แจ๊,ตูมตัง,พินิยา,พุดไทร,สุหลง(ใต้),พญายา(กลาง),ทานาคา ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพรไทย Naringi crenulata (Roxb.) Nicolson วงศ์ RUTACEAE เป็นสมุนไพรไทยกึ่งไม้ต้น ลำต้นมีกิ่งก้านและหนามแหลมยาว เปลือกต้นสีเทาปนขาว เปลือกแตกร่องเป็นขุยสีขาว มีหนามคล้ายมะตูม ใบสมุนไพรไทยนี้ เป็นใบประกอบขนนกชั้นเดียว ออกเป็นช่อหรือเป็นกลุ่ม เรียงสลับตรงข้ามตามก้าน และแกนกลางใบประกอบมีครีบลักษณะคล้ายแผ่นใบแผ่กว้างมากหรือน้อยปรากฎอยู่ทั้ง 2 ด้าน รูปทรงคล้ายใบคนทา ดอกสมุนไพรไทยนี้ เป็นดอกเดี่ยวขนาดเล็ก สีขาวอมเหลือง กลิ่นหอมเย็น ออกตามกิ่งด้านข้าง หรือออกมาจากกลุ่มใบประกอบ กลีบเลี้ยง 4 กลีบ กลีบดอก 4 กลีบ แยกกันเป็นอิสระ มีต่อมน้ำมันทั่วไป ผลสมุนไพรไทยนี้ เป็นผลกลมมีเนื้อ เส้นผ่าศูนย์กลาง … Continue reading