ขันทองพยาบาท

ขันทองพยาบาท ชื่อสมุนไพรไทยอื่นๆเช่น ยางปลอก(แพร่,น่าน),ป่าช้าหมอง,ต้นดูกใส ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพรไทย Swagada multiflorum(A.Juss) Baill.วงศ์ EUPHORBIACEAE เป็นสมุนไพรไทยไม้ยืนต้นขนาดกลาง ใบสมุนไพรไทยนี้ เป็นใบหนาทึบ ผลสมุนไพรไทยนี้ เป็นผลเกือบกลม เมื่อสุกมีสีเหลืองอมแสด สรรพคุณสมุนไพรไทยนี้ต่อสุขภาพ รากสมุนไพรไทยนี้ แก้ลม แก้ประดง แก้พิษในกระดูก แก้โรคผิหนัง เปลือกสมุนไพรไทยนี้ แก้โรคตับพิการ แก้ปอดพิการ แก้โรคผิวหนัง แก้กลากเกลื้อน รักษามะเร็ง รักษามะเร็งคุด เป็นยาถ่าย เป็นยาระบาย เป็นยาบำรุงเหงือก แก้เหงือกอักเสบ ทำให้เหงือกแข็งแรง ทำให้ฟันทน แก้ประดง แก้พิษในกระดูก ฆ่าพยาธิ แก้โรคเรื้อน คุดทะราด เนื้อไม้สมุนไพรไทยนี้ แก้กามโรค … Continue reading

กระเบากลัก

กระเบากลัก ชื่อสมุนไพรไทยอื่นๆเช่น กระเบาลิง(นครสวรรค์),กระเบาพนม(เขมร),กระเบาซาวา(เขมร-จันทบุรี),กระเบียน(จันทบุรี),คมขวาน(กบินทร์บุรี,ปราจีนบุรี),จ๊าเมี่ยง(ลำปาง),ดูกช้าง(กระบี่),ดูกผี(ลาว-กบินทร์บุรี),ปะโดลูตุ้ม,ปักกราย(ปัตตานี,มาเลเซีย),หัวค่าง(ประจวบคีรีขันธ์,สุราษฎร์ธานี) ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพรไทย Hydnocarpus ilieifolia King วงศ์ FLACOURTIACEAE เป็นสมุนไพรไทยไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงกลาง ผลัดใบ ลำต้นส่วนมากตรง เปลือกเรียบ สีเทา เนื้อไม้สมุนไพรไทยส่วนแก่นสีเหลืองกรัก ต้นต้องมีอายุหลายปีจึงจะสร้างแก่นได้ กระเบากลักต่างกับกระเบาน้ำคือ ใบกระเบากลักจะมีหนามคมข้างใบ คล้ายเหงือกปลาหมอ ลูกเล็กกว่า เนื้อไม้มีสีขาวแกมเหลืองอ่อนๆ เสี้ยนตรง เนื้อละเอียดสม่ำเสมอ ใช้ทำเครื่องมือทางการเกษตรได้ดี เนื้อในเมล็ดสามารถรับประทานและนำมาทำเทียนไขและสบู่ได้ด้วย เป็นพรรณไม้หลักของป่าดิบแล้ง ชอบขึ้นตามป่าเบญจพรรณทั่วไป ขึ้นได้ดีทุกสภาพดิน และชอบขึ้นบนภูเขาหินปูน ส่วนที่นำมาทำยาคือเมล็ด ซึ่งสกัดเป็นน้ำมันกระเบาได้ นอกจากนี้ยังใช้เปลือก ใบและดอกอีกด้วย ใบสมุนไพรไทยนี้ เป็นใบเดี่ยว ติดเรียง สลับ ทรงใบรูปขอบขนานหรือรูปไข่ แกมรูปหอก กว้าง … Continue reading