แกงขนุนอ่อน

การพัฒนาประเทศที่ผ่านมามีผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องวิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงสถานะสุขภาพของประชาชนด้วย การเจ็บป่วยและตายเนี่องจากโรคไม่ติดต่อมีแนวโน้มสูงขึ้น เช่นโรคมะเร็ง หัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง การเกิดขึ้นของการเจ็บป่วยเหล่านี้ทำให้คนทั่วโลกหันมาตื่นตัวในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกลับมาสู่การมีชีวิตที่สอดคล้องผสมกลมกลืนกับธรรมชาติเช่น การฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น การแพทย์พื้นบ้าน การใช้สมุนไพร และอาหารสมุนไพร เป็นต้น อาหารพื้นบ้านที่คนไทยได้บริโภคกันมาช้านานมีคุณค่าทางโภชนาการการสูงและมีสมุนไพรไทยนานาชนิดเป็นส่วนประกอบหากบริโภคเป็นประจำจะมีส่วนส่งเสริมป้องกันสุขภาพให้แข็งแรงและรักษาความเจ็บป่วยได้ สำหรับเมนูอาหารในวันนี้คือ แกงขนุนอ่อน ซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองทางภาคเหนือ โดยขนุนอ่อนมีรสฝาดช่วยในการสมานลำไส้รักษาอาการท้องเสียได้ รสที่เผ็ดจะช่วยกระตุ้นให้เจริญอาหาร แกงขนุนอ่อน ส่วนประกอบที่เป็นเครื่องปรุง ขนุนอ่อน 1 ลูก(500 กรัม) มะเขือเทศลูกเล็ก(มะเขือส้ม) 1 ถ้วย(100 กัม) ชะอมเด็ดสั้น 1 ถ้วย(100 กรัม) ใบชะพลู 9 ใบ(8 กรัม) ซี่โครงหมูสับ 200 … Continue reading