เข็มพวงขาว

เข็มพวงขาว ชื่อสมุนไพรไทยอื่นๆเช่น เข็มขาว,เข็มพวงขาว,เข็มขาวใหญ่,Siamese White Ixora ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพรไทย Ixora finlaysoniana Wall.ex.G.Don.วงศ์ RUBIACEAE เป็นสมุนไพรไทยไม้พุ่มขนาดเล็กถึงกลาง ใบสมุนไพรไทยนี้ เป็นรูปไข่ขอบใบเรียบ ปลายใบมน ดอกสมุนไพรไทยนี้ เป็นช่อดอกมีสีขาว กลิ่นหอมเย็น ก้านดอกยาว ปลายก้านดอกเป็นกลีบเล็กๆ 4 กลีบ สรรพคุณสมุนไพรไทยนี้ต่อสุขภาพ รากสมุนไพรไทยนี้ เจริญอาหาร แก้โรคตา ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ไม่มีรายงานการวิจัย … Continue reading