ชะมวง

ชะมวง ชื่อสมุนไพรไทยอื่นๆเช่น กะมวง,มวงส้ม,หมากโมก,ต้นมง ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพรไทย Garcinia cowa Roxb.ex.DC. วงศ์ GUTTIFERAE. เป็นสมุนไพรไทยไม้ยืนต้นขนาดกลาง กิ่งก้านลู่ลงถึงดิน ใบสมุนไพรไทยนี้ เป็นใบกว้างรูปหอก ทู่ หนา เป็นมัน ดอกสมุนไพรไทยนี้ ดอกออกด้านข้างหรือยอด ออกเป็นกลุ่ม ผลสมุนไพรไทยนี้ เป็นผลค่อนข้างกลม สีเหลือง หรือสีแดง มีร่อง สรรพคุณสมุนไพรไทยนี้ต่อสุขภาพ รากสมุนไพรไทยนี้ แก้ไข้ แก้ร้อนในกระหายน้ำ ยาถอนพิษไข้ แก้บิด เสมหะเป็นพิษ ใบสมุนไพรไทยนี้ ยาระบายท้อง แก้ไข้ กัดฟอกเสมหะ แก้ธาตุพิการ แก้ไอ แก้กระหายน้ำ ผลสมุนไพรไทยนี้ ระบายท้อง … Continue reading