ท่องเที่ยวสวนผึ้ง

วันที่ 23-24 ตค.57 ได้มีโอกาสไปประชุมในงานของชมรมประสาทศัลยแพทย์ภาคกลางและตะวันออกครั้งที่ 1 จัดที่สวนผึ้ง ราชบุรี ในงานมีวิทยากรมาบรรยายวิชาการและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเรื่องการทำงาน ปัญหาและอุปสรรค์การทำงานของแต่ละที่และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการได้พบปะสังสรรค์กันระหว่างคนที่มีวิชาชีพเดียวกันการเดินทางเข้าสู่สวนผึ้งเป็นการเดินทางที่สะดวกสบายถนนลาดยางตลอดเส้นทางระหว่างทางก็มีทีกินที่เที่ยวอยู่มากมาย ภูมิทัศน์เป็นเทือกเขาสีเขียวของป่าเขาสูงๆต่ำๆสลับกันไปดูแล้วสบายตา ที่พักก็อยู่บนเนินเขาเห็นหมอกลอยต่ำเรี่ยยอดเขา อากาศก็เย็นสบายแม้ถึงตอนสายๆ ก่อนเดินทางกลับแวะซื้อเห็ดโคนญี่ปุ่นเพื่อเป็นอาหารสุขภาพที่บ้านอัจฉราซึ่งเป็นผู้ผลิตเองเป็นราคาหน้าฟาร์ม ไปแวะที่ฟาร์ตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านบ่อหวี เป็นฟาร์มแบบผสมผสานมีพืชผักสมุนไพรไทยนานาพันธุ์ได้ติดไม้ติดมือมาหลายถุงเป็นผักสดๆ สุดท้ายพาเด็กๆไปที่สวนผึ้งรีสอร์ทได้วิ่งเล่นถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนาน แล้วก็เดินทางกลับบ้านพร้อมกับความทรงจำดีๆอีกทริปหนึ่ง ครับ.. … Continue reading