ทิ้งถ่อน

ทิ้งถ่อน ชื่อสมุนไพรไทยอื่นๆเช่น ถ่อน,ควะ,เชฮะบ้อง,เยกิเด๊าะ,ส่วน,เส่บ้อง,ต้นถ่อน ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพรไทย Albizia procera(Roxb.)Benth. วงศ์ LEGUMINOSAE. เป็นสมุนไพรไทยไม้ต้นผลัดใบ ตรงเรือนยอดโปร่ง เปลือกสีเทาปนน้ำตาลหรืออมเหลือง ใบสมุนไพรไทยนี้ เป็นใบประกอบแบบขนนก รูปไข่ จนถึงรูปคล้ายขนมเปียกปูน ปลายกลม หรือเว้าเป็นติ่งหนาม ดอกสมุนไพรไทยนี้ เป็นดอกช่อสีขาว ออกตามซอกใบและปลายกิ่ง ดอกรวมตัวกันเป็นกระจุก กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ออกดอกประมาณเดือน พฤษภาคมถึงกันยายน สรรพคุณสมุนไพรไทยนี้ต่อสุขภาพ เปลือกสมุนไพรไทยนี้ เป็นยาอายุวัฒนะ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ไม่มีรายงานการวิจัย ภาพประกอบ http://farm9.static.flickr.com/8021/7649267320_f673e1bd74.jpg http://subject.forest.gov.tw/species/twtrees/book2/images/037-1.jpg … Continue reading