ชุมเห็ดเทศ

ชุมเห็ดเทศ ชื่อสมุนไพรไทยอื่นๆเช่น ขี้คาก,ชุมเห็ดใหญ่,ตะลีพอ,ลับมีนหลวง,หมากกะลิงเทศ,Candela bra-bush,Ringworm bush,Seven golden-candle stick ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพรไทย Cassia alata Linn. วงศ์ LEGUMINOSAE. เป็นสมุนไพรไทยไม้พุ่ม ใบสมุนไพรไทยนี้ ใบประกอบแบบขนนก แผ่นใบย่อยรูปขอบขนานแกมรูปรี โคนใบมน ปลายใบมนหรือเว้าเล็กน้อย ขอบใบเรียบมีสีแดง ดอกสมุนไพรไทยนี้ เป็นดอกช่อใหญ่ ตามง่ามใบใกล้ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงมี 5 กลีบ กลีบดอก 5 กลีบ สีเหลืองรุ)ไข่เกือบกลมหรือรูปซ้อน ผลสมุนไพรไทยนี้ เป็นผลฝักรูปไม้บรรทัด ฝักแก่สีดำและแตกตามยาว เมล็ดสมุนไพรไทยนี้ มีลักษณะรูปสี่เหลี่ยม ผิวขรุขระ สีดำ สรรพคุณสมุนไพรไทยนี้ต่อสุขภาพ รากสมุนไพรไทยนี้ เป็นยาเบื่อพยาธิ … Continue reading