เทพธาโร

เทพธาโร ชื่อสมุนไพรไทยอื่นๆเช่น ไม้จวง,จวงหอม(ภาคใต้),กะเพราะต้น(สระบุรี),ข่าต้น(กรุงเทพ),จะไค้ต้น(พายัพ),มือแดกะมางิง(ปัตตานี),ตะไคร้ต้น(อีสาน),สิงไคต้น ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพรไทย Cinnamomum parthenoxylon(Jack).Meisn. วงศ์ LAURACEAE. เป็นสมุนไพรไทยไม้ยืนต้นขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ ลำต้นมีกลิ่นหอม ใบสมุนไพรไทยนี้ เป็นใบเดี่ยว รูปมน รูปไข่ รูปรีแกมรูปไข่ หรือรูปไข่แกมรูปขอบขนานออกเรียงสลับกัน ท้องใบเป็นคราบขาว ผิวเกลี้ยงปลายแหลม โคนแหลมหรือกลม ดอกสมุนไพรไทยนี้ เป็นดอกช่อ สีขาวหรือสีเหลืองอ่อนๆ เป็นกระจุกตามปลายกิ่ง ผลสมุนไพรไทยนี้ เป็นผลกลมเล็ก สีเขียว สรรพคุณสมุนไพรไทยนี้ต่อสุขภาพ ต้นสมุนไพรไทยนี้ แก้ลมแน่น แก้ลมจุกเสียด ขับผายลม แก้ปวดท้อง บำรุงธาตุ แก่นต้นสมุนไพรไทยนี้ แก้ปวดท้อง ขับลมในลำไส้ เปลือกต้นสมุนไพรไทยนี้ ขับลมในลำไส้และกระเพาะอาหารทำให้เรอ แก้ลมจุกเสียด … Continue reading