ขอนดอก

ขอนดอก ชื่อสมุนไพรไทยอื่นๆเช่น Mimusops elengi L.var.parvifolia(R.Br.)H.J.Lam ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพรไทย Mimusops elengi L. วงศ์ SAPOTACEAE. เป็นสมุนไพรไทยที่เป็นเนื้อไม้ของต้นพิกุล หรือต้นตะแบกที่มีราลง ขอนดอกเป็นแก่นไม้สีแดง มีลายสลับขาวเป็นจุด เป็นร่องเล็กๆตลอดเนื้อไม้ มีกลิ่นหอมเล็กน้อย แข็ง มีน้ำหนักไม่มากเหมือนแก่นไม้ทั่วไป สรรพคุณสมุนไพรไทยนี้ต่อสุขภาพ บำรุงตับ บำรุงปอด บำรุงหัวใจ บำรุงครรภ์ แก้ลมกองละเอียด แก้ลมวิงเวียน บำรุงทารกในครรภ์ ทำให้หัวใจชุ่มชื่น แก้เสมหะ แก้เหงื่อ แก้ไข้ร้อน ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา การทดสอบพิษเฉียบพลันของสารสกัดขอนดอก(จากไม้พิกุล)ด้วยเอทานอล 50% โดยให้หนูกินในขนาด 32 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม (คิดเป็น … Continue reading