ก้างปลาแดง

ก้างปลาแดง ชื่อสมุนไพรไทยอื่นๆเช่น ต้นก้างปลา,ปู่เจ้าเฝ้าคลอง ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพรไทย Breynia retusa (Dennst.) Alston วงศ์ EUPHORBIACEAE เป็นสมุนไพรไทยไม้พุ่มขนาดใหญ่หรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก กิ่งก้านมีหนาม ใบสมุนไพรไทยนี้ เป็นรูปไข่กลับ หรือไข่กลับแกมรูปขอบขนาน โคนใบมน ใบหนาเป็นมัน ดอกสมุนไพรไทยนี้ ขนาดเล็ก สีเหลือง ออกตามง่ามใบอ่อนกลีบเลี้ยง 5 กลีบ ผลสมุนไพรไทยนี้ สีเขียวเรียบ สรรพคุณสมุนไพรไทยนี้ต่อสุขภาพ รากสมุนไพรไทยนี้ต่อสุขภาพ แก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้ไข้ ขับพิษ ไข้หัวทุกชนิด ลดความร้อนในร่างกาย แก้ซางข้าวเปลือก แก้ฝีแดงและฝีทั้งปวง ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ต้านการบีบตัวของลำไส้ … Continue reading