กัลปพฤกษ์

กัลปพฤกษ์ ชื่อสมุนไพรไทยอื่นๆเช่น กาลพฤกษ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพรไทย Jauaniea L.subsp.nodosa (Buch.-Ham.ex Roxb.) K.&s.s Larsen วงศ์ CAESALPINOIDEAE เป็นสมุนไพรไทยไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นมีความสูงประมาณ 10-15 เมตร เปลือกนอกสีเทาลำต้นมีรอยเป็นเส้นแตกกิ่งก้านพุ่งสู่ด้านบนไม่ค่อยเป็นระเบียบ ใบสมุนไพรไทยนี้ เป็นแผงมีใบย่อยประมาณ 5-6 คู่ ออกเรียงตรงกันตามก้นใบเป็นคู่ๆ ใบบางเรียบปลายใบแหลม ขนาดของใบกว้างประมาณ 2-4 เซนติเมตร ใบยาวประมาณ 4-7 เซนติเมตร ดอกสมุนไพรไทยนี้ เป็นช่อตามกิ่งก้านมีกลิ่นหอม มีสีชมพูแกมขาวดอกบานจะมีความกว้างประมาณ 23 เซนติเมตร มีกลีบดอก 5 กลีบ ตรงกลางดอกจะมีเกสรเพศผู้สีเหลือง ผลสมุนไพรไทยนี้ เป็นฝักกลมยาว … Continue reading