กระโดน

กระโดน ชื่อสมุนไพรไทยอื่นๆเช่น กะนอน(เขมร),ขุย(กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี),จิก(อีสาน),แซงจิแหน่ เส่เจ๊อะมะ(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน),ปุย(เหนือ,ใต้),ปุยกระโดน(ใต้),ปุยขาว,ผ้าฮาด(เหนือ),พุย(ละว้า-เชียงใหม่),หูกวาง(จันทบุรี) ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพรไทย Careya sphaerica Roxb. วงศ์ LECYTHIDACEAE(BARRINGTONIACEAE) เป็นสมุนไพรไทยไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ ใบสมุนไพรไทยนี้ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงเวียนสลับตามปลายกิ่ง รูปไข่กลับ ปลายใบมน โคนใบสอบ แผ่นใบบางและเหนียว ขอบใบหยักเล็กน้อย ใบแก่ก่อนร่วงสีแสด ดอกสมุนไพรไทยนี้ เป็นดอกเดี่ยวหรือกระจุก สีขาว มีกลิ่นหอมอ่อนๆหลุดร่วงง่าย กลีบเลี้ยง 4 กลีบ กลีบดอก 4 กลีบ เกสรเพศผู้จำนวนมาก สีแดงปลายขาว เรียงเป็นชั้นๆ โคนเชื่อมติดกัน มีดอกพร้อมใบอ่อน ผลสมุนไพรไทยนี้ ทรงกลม อวบน้ำ ภายในเมล็ดมีเยื่อหุ้ม สรรพคุณสมุนไพรไทยนี้ต่อสุขภาพ … Continue reading