กระพี้เขาควาย

กระพี้เขาควาย ชื่อสมุนไพรไทยอื่นๆเช่น กระพี้(กลาง),เกิดเขาควาย(เหนือ),เกิดแดง(แม่ฮ่องสอนลำปาง),เกิดดำ(กาญจนบุรี,เหนือ),กำพี้ชิงชัน(เพชรบูรณ์),กำพี้เขาควาย,แดงดง(เลย),จักจั่น,เวียด(ไทยใหญ่-เชียงใหม่),มะขามป่า(เชียงใหม่),เส่งพลิแดละ(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน),อีเม็งในมน(อุดรธานี),สาธรดง,สาธรใหญ่,สาธรภูเขา ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพรไทย Dalbergia cultrata Graham ex Benth. วงศ์ LEGUMINOSAE-PAPLIODEAE เป็นสมุนไพรไทยไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ สูง 15-25 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลมยาว ค่อนข้างโปร่ง เปลือกสมุนไพรไทยนี้ สีเทานวล เรียบหรือแตกเป็นสะเก็ดตื้นๆกิ่งอ่อนมีขน ใบสมุนไพรไทยนี้ เป็นประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงสลับมีใบย่อย 7-13 ใบ เรียงสลับรูปไข่กลับหรือรูปไข่แกมรูปขอบขนาน ส่วนกว้างที่สุด อยู่ค่อนไปทางปลายใบซึ่งมนและเว้าตรงกลางเล็กน้อย โคนสอบมน ช่อดอกสมุนไพรไทยนี้ เป็นแบบช่อแยกแขนง ออกตามง่ามใบใกล้ยอด มีดอกดกดูคล้ายเป็นกระจุก ดอกรูปดอกถั่ว กลีบเลี้ยงเล็กติดกันคล้ายรูปถ้วยตื้นๆ กลีบดอก 5 กลีบ สีขาวอมชมพู … Continue reading